Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРМІНОЛОГІЯ
   

ТЕРМІНОЛОГІЯ

(від термін і грец. — вчення) — 1) Сукупність термінів певної галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо, пов'язана з відповідною системою понять, а також сукупність усіх термінів даної мови, яку наз. термінологічною системою. Формування Т. зумовлене сусп. і наук. розвитком, бо кожне нове поняття в спец. сфері позначається терміном. Укр. Т. набула всебічного розвитку за рад. часу. Вона спиралась на наявні в дореволюц. час фіксації термінів з живої укр. нар. мови. Основу її становить нар. Т. При створенні Т. використовуються терміни й терміноелементи з ін. мов, зокрема інтернац. терміни (див. Інтернаціоналізми), що сформувались у європ. мовах на базі грец. і лат. мов. Особливу роль у формуванні укр. Т. відіграє рос. мова. Т. піддається впорядкуванню й стандартизації. Важливу роль у цьому відіграють тлумачні й перекладні двомовні та багатомовні галузеві термінологічні словники. Т. пов'язана з проблемами перекладу спец. текстів, зокрема машинного перекладу, розробкою інформаційно-пошукових систем, патентознавством, документалістикою. Проблеми Т. розробляють в СРСР Комітет наук. тех. термінології АН СРСР і Держстандарт СРСР, зокрема в УРСР — Комітет наук. термінології АН УРСР. Є ряд міжнар. організацій, які займаються питаннями Т.,— РЕВ, ЮНЕСКО (INFOTERМ)

та ін. 2) Розділ лексикології, який у сучас. мовознавстві здебільшого наз. термінознавством.

Літ.: Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961; Панько Т. І. Від терміна до системи. Львів, 1979; Науково-технічний прогрес і проблеми термінології. К., 1980; Богуцкая М. Ф., Лагутина А. В. Терминоведение на Украине. К., 1982.

А. В. Крижанівська.

 

Схожі за змістом слова та фрази