Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕСЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)
   

ДЕСЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)

- відбувся 8-16.ІІІ 1921 в Москві. В роботі з'їзду взяли участь 694 делегати з ухвальним і 296 - з дорадчим голосом, які представляли 732 521 комуніста. Порядок денний: 1) Звіт ЦК; 2) Звіт Контрольної Комісії; 3) Профспілки та їхня роль у госп. житті країни; 4) Соціалістична республіка в капіталістичному оточенні, зовн. торгівля, концесії та ін.; 5) Про продроботу, продрозверстку та продподаток і питання про паливну кризу; 6) Питання парт. будівництва; 7) Чергові завдання партії в нац. питанні; 8) Реорганізація армії й питання про міліцію; 9) Головполітосві-та й агіт.-пропагандистська робота партії; 10) Доповідь представника РКП(б) в Комінтерні та його чергові завдання; 11) Доповідь членів РКП(б) в Міжпрофраді; 12) Вибори керівних органів партії. Роботою з'їзду керував В. І. Ленін. Він виступив з промовами при відкритті й закритті з'їзду, з доповідями про політ. діяльність ЦК, про заміну продрозверстки натуральним податком, про єдність партії й анархо-синдикалістський ухил, про профспілки та в паливному питанні, а також розробив проекти резолюцій 9 найважливіших питань порядку денного. З'їзд проходив у поворотний істор. період, коли Рад. д-ва здійснювала перехід від громадянської війни до мирного будівництва. Нові умови диктували необхідність виробити нову політику партії в корінних питаннях політ. і госп. життя країни. У звіті про діяльність ЦК і в доповіді про заміну продрозверстки натуральним податком В. І. Ленін дав глибоке теор. і політ. обгрунтування необхідності переходу до нової економічної політики (непу). З'їзд прийняв істор. рішення про заміну продрозверстки продподатком, про перехід від політики "воєнного комунізму" до непу. Особливу увагу з'їзд приділив питанню про єдність партії. Капіталістичне оточення, існування в країні значної маси дрібної буржуазії були живильним середовищем для опортунізму і фракційності. Троцькісти, "робітнича опозиція", група "демократичного централізму" та ін. опортуністичні групи, ведучи фракційну боротьбу й вимагаючи свободи фракцій і угруповань, штовхали партію до розколу. Це вело до ослаблення пролет. диктатури, було на користь її класовим ворогам. В. І. Ленін у своїх виступах гостро критикував антимарк-систські погляди опозиційних угруповань, показав їхню небезпеку для справи єдності партії. Прийнята за пропозицією В. І. Леніна резолюція "Про єдність партії" вимагала негайно розпустити всі фракційні групи, які вели до ослаблення партії, підривали її єдність. З'їзд дав ЦК повноваження застосувати як крайній захід виключення з партії членів ЦК, які стали на шлях фракційності. З'їзд прийняв також підготовлену В. І. Леніним резолюцію "Про синдикалістський і анархістський ухил у нашій партії", спрямовану на зміцнення ідейної єдності РКП(б). В ній вказувалося, що погляди "робітничої опозиції"та ін. опозиційних груп - не тільки теоретично неправильні, а й становлять велику політ. небезпеку, бо втілення їх у життя неминуче приведе до ослаблення керівної ролі Комуністичної партії. Значне місце в роботі з'їзду зайняло питання про роль профспілок у госп. будівництві. Підбивши підсумки дискусії про профспілки, з'їзд схвалив ленінську платформу, в якій визначалися роль і завдання профспілок як школи комунізму і висувалися заходи по розширенню профспілкової демократії. З'їзд прийняв розгорнуте рішення з нац. питання, спрямоване на ліквідацію фактичної нерівності раніше пригноблених націй, на зміцнення єдності і дружби народів рад. республік. З'їзд засудив антипарт, ухили в нац. питанні - великодерж. шовінізм і місцевий націоналізм. У галузі парт. будівництва з'їзд визнав за необхідне дальше розширення внутрі-парт. демократії, підвищення ідейно-політ. рівня членів партії, посилення комуністичного впливу серед безпарт. мас, підвищення боєздатності партії в її боротьбі проти контрреволюц. сил і антипарт. ухилів. З'їзд намітив конкретні шляхи переходу від капіталізму до соціалізму, визначив методи будівництва соціалізму в нових умовах. З'їзд обрав ЦК і ЦКК РКП(б).

Літ.: Ленін В. 1. X з'їзд РКП(б) 8 -16 березня 1921 р. Повне зібрання творів, т. 43; Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет. М., 1963; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977.

А. В. Мяловицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази