Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- в Україні діяльність оцінювачів та ін. суб'єктів, яка полягає в орг., метод, і практ. забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. Прав, засади П. о. д. визначено Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2001). П. о. д. може здійснюватися у таких формах: практ. виконання оцінки майна з дотриманням усіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормат.-прав. актами; консультац. діяльність (надання консультацій з оцінки майна суб'єктом П. о. д. замовникам оцінки та/або ін. особам в усній чи письм. формі); рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в його крит. розгляді та наданні висновків щодо повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормат.-прав. актів з оцінки майна, в порядку, визначеному законом та нормат.-прав. актами з оцінки майна; метод, забезпечення оцінки майна (розроблення метод, док-тів з оцінки майна та надання роз'яснень щодо їх застосування); навч. діяльність оцінювачів (участь у навч. процесі з профес. підготовки оцінювачів). Практ. діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами П. о. д., визнаними такими відповідно до закону. Ними є: суб'єкти господарювання — зареєстровані в установленому зак-вом порядку фіз. особи як суб'єкти підприєм. діяльності, а також юрид. особи незалежно від їх орг.-правові форми та форми власності, котрі здійснюють госп. діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта П. о. д.; органи держ. влади та органи місц. самоврядування, котрі отримали повноваження на здійснення П. о. д. у процесі виконання функцій з управління і розпорядження держ. майном та/або майном, що є у комунал. власності, та у складі яких працюють оцінювачі. Оцінювачами можуть бути гр-ни України, іноз. гр-ни та особи без громадянства, які склали кваліфікац. іспит та одержали кваліфікац. свідоцтво оцінювача. Право на отримання кваліфікац. свідоцтва набувають фіз. особи із закінченою вищою освітою, які пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом року у складі суб'єкта П. о. д. разом з оцінювачем, який має не менше ніж 2-річний досвід практ. діяльності з оцінки майна, отримали його позит. рекомендацію. Фонд держ. майна України веде Держ. реєстр оцінювачів.

П. о. д. здійснюється за наявності сертифіката, який є док-том, що засвідчує право суб'єкта П. о. д. на внесення його до Держ. реєстру суб'єктів П. о. д. Сертифікат видається Фондом держ. майна України.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази