Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗООТЕХНІЯ
   

ЗООТЕХНІЯ

(від грец.— тварина і — майстерність) — наука про еволюцію, розведення і використання с.-г. тварин. Завданням 3. є розробка і впровадження заходів, спрямованих на одержання якнайбільшої кількості високоякісної продукції тваринництва (молока, м'яса, яєць, вовни, шкіряної сировини та ін.) при найменших затратах кормів, праці і коштів. 3. поділяють на загальну і спеціальну. Загальна 3. розробляє принципи розведення, годівлі й утримання різних видів і порід с.-г. тварин (див. Розведення сільськогосподарських тварин, Годівля сільськогосподарських тварин, Утримання сільськогосподарських тварин) тощо. Спеціальна 3. вивчає окремі види с.-г. тварин, а також питання технології виробництва тваринницької продукції і раціонального ведення галузей тваринництва. Людина почала займатися змінами природи тварин після одомашнення тварин і розведення їх у неволі. Як самостійна наука 3. почала розвиватися у 18 ст. Великий вплив на розвиток 3. мали праці Ч. Дарвіна. Основи сучас. зоотех. науки в Росії заклали М. П. Чирвинський, П. М. Кулєшов, М. І. Придорогін, Є. А. Богданов, М. Ф. Іванов, Ю. Ф. Лискун та ін. Значний вклад у розвиток 3. внесли укр. вчені П. Й. Широких, О. П. Бондаренко, Ф. О. Рюриков, О. О. Браунер, В. П. Устьянцев, О. М. Макаров, І. В. Бельговський, О. В. Квасницький, М. І. Холевчук та ін. Рад. вчені розробили системи спрямованого вирощування с.-г. тварин, норми їх годівлі, особливо в умовах великих тваринницьких комплексів, вивчили склад та поживність кормів у різних зонах країни, вивели багато нових порід тварин. В СРСР вперше в світі розроблено і запроваджено в практику штучне осіменіння с.-г. тварин. Сучасна 3. базується на досягненнях біол. (зокрема генетики), тех. і екон. наук, тісно пов'язана з ветеринарією, агрономією, організацією с.-г. виробництва та ін. Наукова робота з 3. проводиться в н.-д. ін-тах Тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, Тваринництва степових районів, Землеробства і тваринництва західних районів УРСР (див. окремі ст.) та ін. установах, на зоотех. ф-тах вузів, на дослідних станціях і безпосередньо в колгоспах та радгоспах. Питання 3. висвітлюються в журн. "Тваринництво України" та ін. спец. виданнях.

Літ.: Чирвинский Н. П. Избранные сочинения, т. 1 — 2. М., 1949 — 51; Богданов Є. А. Вибрані твори. К.—X., 195І; Іванов М. Ф. Вибрані твори, т. 1—3. К.—X., 1951 — 52; Кулєшов П. М. Теоретичні праці з племінного тваринництва. X., 1951; Боголюбский С. Н. Происхождение и преобразование домашних животных. М., 1959; Свечин К. Б. Введение в зоотехнию. М., 1977.

П. Д. Пшеничний.