Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

-

система правових норм і правових інститутів, покликаних регулювати сусп. відносини в процесі обмеження монопольної діяльності та запобігання зловживанням монопольним становищем на ринку, недопущення неправомір. обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції у підприєм. діяльності, а також здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного зак-ва і захисту інтересів підприємців та споживачів від його порушень. Для А. з. характерним є використання різних методів правового регулювання. А. з., спрямоване насамперед на забезпечення свободи конкуренції між суб'єктами господарювання, захист споживача від монополії виробника шляхом встановлення орг., екон., правових та ін. обмежень і стимулів (система податкових ставок, законод. визначення пріоритетів при наданні кредитів, регулювання процесів ціноутворення на підприємствах-монополістах, сприяння розвитку добросовісної конкуренції, примус, поділ моноп. структур, застосування юрид. санкцій за порушення відповід. норм тощо). Одним з осн. актів, що регулюють відносини у сфері антимонопольно! діяльності, є Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992). Система А. з. включає також Закони України «Про Антимонопольний комітет України» (1993), «Про захист прав споживачів» (у ред. 1993), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996) та ін., а також укази Президента України, акти КМ України, Антимонопольного комітету України, міністерств і відомств, спрямовані на обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази