Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow акан-алгон arrow АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
   

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

-підприємство, капітал якого утворюється з внесків пайовиків (акціонерів), що купують його акції; основна організаційна форма сучасних підприємств, монополій в усіх галузях економіки розвинутих капіталістичних країн. Створення гігантських підприємств, будівництво шляхів та ін. споруд вимагало об'єднання окремих індивідуальних капіталів в один асоційований капітал. Прибутки А. т. розподіляються між його учасниками у вигляді дивідендів. В епоху імперіалізму А. т. стають не лише формою централізації вільних капіталів, а й засобом мобілізації заощаджень населення і перетворення їх на капітал шляхом поширення акцій серед робітників, фермерів, службовців та ін. Цим, за твердженням буржуазних ідеологів, ніби створюються умови для участі трудящих у співволодінні і управлінні підприємствами, а також у розподілі доходів (див. "Демократизація капіталу"). Насправді ж наявність дрібних акцій не перетворює їхніх власників на капіталістів, бо трудящі мають незначну кількість акцій і живуть не на дивіденди, а на свої власні доходи. Хазяями А. т. є тісно зв'язані з банками групи великих монополістів, що володіють контрольним пакетом акцій, за допомогою якого вони встановлюють контроль над величезними масами чужих капіталів і присвоюють найбільшу частину додаткової вартості. Важливе значення для посилення влади олігархії фінансової має система участі. Заправили А. т. одержують великі доходи і внаслідок біржової спекуляції та ін. махінацій. Збагачення їх у багатьох випадках супроводиться розоренням маси дрібних держателів акцій. Все більшого поширення набирають спец. держательські компанії (холдинг компані), страхові компанії та ін. Акц. форма капіталу сприяє дедалі більшому усуспільненню вироби, на капіталістичній основі, веде до загострення суперечностей капіталізму. В СРСР А. т. існували в перші роки непу як одна з форм управління рад. економікою. В кінці 20-х - на поч. 30-х pp. їх було реорганізовано в держ. об'єднання. Після 2-ї світової війни в деяких соціалістичних країнах були організовані мішані міжурядові А. т., в яких брав участь і Рад. Союз. У 1954-55 їх було ліквідовано. В 60-х і особливо в 70-х pp. згідно з принципами мирного співіснування в галузі екон. зв'язків між соціалістичними і розвинутими капіталістичними країнами поширилися мішані орг-ції типу А. т. по продажу пром. продукції, по фрахту, страхові тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази