Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
   

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

— сукупність заходів, що зумовлюють безпечні умови роботи з радіоактивними речовинами та ін. джерелами іонізуючих випромінювань. Ґрунтується на дослідженнях з радіобіології, ядерної фізики, космічної біології, космічної медицини та ін. наук, має на меті запобігти радіоактивному забрудненню біосфери, забезпечити захист організму від іонізуючих випромінювань (зокрема, в умовах космосу). Дані про біологічну дію іонізуючих випромінювань є основою, яка визначає гранично допустиму дозу або границю дози опромінення організму — осн. кількісний критерій Р. б. (див. також Дозиметрія). Створення безпечних умов використання радіоактивних речовин пов'язано насамперед з надійним захистом персоналу від дії джерел випромінювань (потужних установок, гамма-дефектоскопів, радіоізотопних термоелектричних генераторів тощо) екрануванням, влаштуванням лабіринтних входів у робочі приміщення та ін., з регламентуванням часу роботи з цими джерелами (захист часом), своєчасним видалянням і відповідною обробкою радіоактивних відходів, застосуванням засобів індивідуального захисту, що виключають можливість попадання радіоактивних речовин в організм. В СРСР осн. документом, який регламентує рівні діяння іонізуючих випромінювань, є Норми радіаційної безпеки (НРБ-76), розроблені на основі матеріалів Міжнародної комісії по радіаційному захисту. У нормах викладено осн. принципи Р. б., що полягають у неперебільшенні встановленої лозової границі, виключенні будь-якого необґрунтованого опромінення, зниженні дози опромінення до якомога нижчого рівня. Виходячи з можливих наслідків впливу радіоактивних речовин, нормами визначено категорії опромінюваних осіб (персонал, окремі особи серед населення, населення в цілому) і групи критичних органів організму людини. Цими нормами встановлено гранично допустимі і контрольні рівні опромінення, границі дози опромінення, коеф. якості різних випромінювань (для визначення еквівалентної поглинутої дози). Норми є обов'язковими для всіх, хто працює з радіоактивними речовинами. Використовують ці речовини під наглядом працівників медико-санітарної служби, а також служби дозиметрії, що визначає радіоактивність повітря, забрудненість поверхні устаткування, спец. одягу, відкритих рук і обличчя, вміст радіоактив. речовин, що потрапили в організм людини. В разі, якщо допустимі норми забруднення порушено, вживаються заходи відповідне до"Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ".

Літ.: Радиационная гигиена, т. 1 — 2. М., 1962; Сивинцев Ю. В. Радиационная безопасность на ядерных реакторах. М., 1967; Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. М., 1977; Радиационная безопасность и защита АЭС, в. 4. М., 1980; Радиационная безопасность в атомной энергетике. М., 1981.

В. К. Чумак.

 

Схожі за змістом слова та фрази