Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН
   

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН

- права громадян брати участь у політ, житті своєї країни, зокрема, у здійсненні безпосеред. демократії, держ. влади, місц. самоврядування тощо. Наявність цих прав, їх обсяг, повнота, системність, реальність, гарантованість є показниками демократизму сусп-ва і д-ви, держ. і сусп. ладу, статусу особи в сусп-ві й д-ві. П. п. г. уперше були проголошені в ході бурж. революцій 18—19 ст.

Чинна Конституція України закріпила політ, права як пріоритетні права гр-н, значно розширила їх коло та збагатила зміст і надійно гарантувала. За Осн. Законом гр-ни України мають, зокрема, такі політ, права: на свободу об'єднання у політ, партії та громад, орг-ції для здійснення і захисту своїх прав та свобод і задоволення політ., екон., соціальних, культурних та ін. інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах нац. безпеки та громад, порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод ін. людей (ст. 36); брати участь в управлінні держ. справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів держ. влади та органів місц. самоврядування (ст. 38); збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи викон. влади чи органи місц. самоврядування (ст. 39); направляти індивід, чи колективні письм. звернення або особисто звертатися до органів держ. влади, органів місц. самоврядування та посад, і служб, осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40); на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в ін. спосіб — на свій вибір (ст. 34) та ін. політичні права і свободи.

В Конституції України відображені положення міжнар.-прав. актів про політ, права та свободи, насамперед Загальної декларації прав людини 1948 і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази