Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОРИСОВ
   

БОРИСОВ

В'ячеслав Іванович (17.11 1943, м. Волжськ, тепер Республіка Марій Ел, РФ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1993, професор з 1995, чл.-кор. АПНУ з 1996. Закін. 1970 Харків, юрид. ін-т (тепер Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). Працював у ньому

Борисов В.І. - leksika.com.ua

на кафедрі крим. права: асистентом, ст. викладачем, доцентом, ст. наук, співробітником. У 1983—85 викладав крим. право та кримінологію в Аденському ун-ті (Ємен). З 1995 — нач. управління планування та координації наук, досліджень АПНУ, з вересня 1995 - директор НДІ вивчення проблем злочинності при цій академії і професор кафедри крим. права Національної юрид. академії України. Основні об'єкти наук, досліджень Б. — крим.-правове забезпечення безпеки в-ва, злочини проти життя і здоров'я особи. Працює над питаннями метод, забезпечення юрид. освіти в Україні. Один з розробників загаль-нодерж. освітньо-про-фес. програми вищої школи «Право» М-ва освіти України (1994), рейтингової системи оцінки знань студентів з крим. права. Праці: «Кримінальна відповідальність за порушення правил при проведенні будівельних робіт» (1977), «Відповідальність за порушення правил техніки безпеки на виробництві» (1984), «Кваліфікація злочинних порушень правил безпеки соціалістичного виробництва» (1988), «Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці» (1991), «Злочини проти життя і здоров'я: питання кваліфікації» (1995, у співавт.).

М. І. Панов.

 

Схожі за змістом слова та фрази