Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМСЬКИЙ
   

КРИМСЬКИЙ

Агатангел Юхимович [псевд.— А. Хванько, Хванько Кримський, Івхимець, Панько Рогач, Мирза-Джафар та ін.; криптоніми-А. Е.К,А.К.,А. Кр.та ін.;3(15).І1871, м. Володимир-Волинський, тепер Волин, обл. — 25.1 1942, м. Кустанай, Казахстан] — укр. сходознавець, мовознавець, історик, літературознавець, етнограф, письменник і перекладач, професор з 1900, академік АН України з 1918, з. д. н. УРСР з 1940. За-кін.1889 Колегію Павла Ґалаґана (Київ), 1892 — Лазаревський ін-т сх. мов (Москва), 1896 -істор.-філол. ф-т Моск. ун-ту. У 1896-98 перебував у наук, відрядженні в Лівані, Сирії. У 1898

— 1918 працював у Лазаревському ін-ті сх. мов (доцент, з 1900 — професор, з 1901 очолював кафедру араб, словесності). Водночас викладав у Моск. ун-ті.

З 1918 жив у Києві. Був одним з організаторів УАН, її неодмінним секретарем (1918— 28), керівником Істор.-філол. відділу ВУАН (1921—29), директором Ін-ту укр. наукової мови ВУАН (1921-29). Водночас (від 1918, з перервами) — професор Київ, ун-ту, завідував тут кафедрою україністики. Очолював Комісію для складання словника укр. живої мови, Правописно-термінол. комісію та ряд ін. академ. комісій. Член Всеукр. к-ту сприяння вченим, К-ту охорони пам'яток старовини та мистецтва, Держ. комісії для розробки правил правопису укр. мови. 1919 входив до складу Комісії для виучування історії західнорусь

Кримський А.Ю. - leksika.com.ua

кого і українського права ВУАН. За редакцією К. видано «Російсько-український словник» (т. 1—3, 1924—33), а також «Російсько-український словник правничої мови» (1926), підготовлений Правничо-термінологічною комісією ВУАН. В істор. працях, присвячених Хозарському кага-нату, Кримському ханству, Туреччині, висвітлював проблеми історії України та розвитку на її території держ.-правових інститутів. Наукова діяльність К. була багатогранною. Він знав бл. 60 мов. Йому належать численні праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики, з питань розвитку й унормування укр. мови, фольклористики, етнографії, літературознавства та ін. Автор багатьох худож. творів (поезія, проза). Перекладав з ін. мов. Арештований у липні 1940 за сфабрикованим звинуваченням у причетності до контррев. орг-ції «Спілка визволення України». Помер у Кустанайській в'язниці. Реабілітований у травні 1957. У 1991 АН України встановила премію імені А. Кримського за визначні успіхи в сходознавстві.

Тв.: Твори, т. 1-5. К., 1972-74; Автобіографія. «Нар. творчість та етнографія», 1991, № 5.

Літ.: Бібліогр. покажчик писань акад. А. Є. Кримського. К., 1926; Килимник О. Агатангел Юхимович Кримський. «Вітчизна», 1961, № 1; Бабишкін О. Агатангел Кримський. К., 1967; Полонська-Василенко Н. Д. Академік Агатангел Юхимович Кримський. «Укр. історик», 1971, № 3—4 (31— 32); Деркач Н. М. |та ін.] А. Ю. Кримський. Бібліогр. покажчик (1889-1971). К., 1972; Матвєєва Л., Циганкова Е. А. Ю. Кримський — неодмінний секретар Всеукр. Академії наук. Вибр. листування. К., 1997.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази