Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

- форма підприєм. діяльності гр-н України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосп. продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на зем. ділянках, наданих їм для ведення Ф. г. Прав, базою діяльності Ф. г. є Закон України «Про фермерське господарство» (2003). Згідно з ним Ф. г. може бути утворене одним гр-нином України або кількома гр-нами України, які є родичами або членами сім 7. Основою Ф. г. є сім'я. Членами г-ва можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 14-річного віку, та ін. члени сім'ї, родичі, котрі об'єдналися для спільного ведення Ф. г., визнають і дотримуються положень статуту. Право на утворення Ф. г. має кожний дієздатний гр-нин України, котрий досяг 18-річного віку, виявив таке бажання та пройшов професійний відбір на право утворення Ф. г., який проводиться районною профес. комісією з питань утворення Ф. г. (склад комісії формується і затверджується районною радою). Головою Ф. г. є його засновник або ін. визначена в статуті особа, яка представляє інтереси г-ва у відносинах з держ. і приват, підприємствами, установами, організаціями та окр. гр-нами чи їх об'єднаннями. Труд, колективом Ф. г. є сім'я та найм. працівники, яких голова г-ва може приймати на роботу відповідно до закону. Труд, відносини членів сім'ї та найманих працівників, у т. ч. сезонних, регулюються зак-вом України про працю. Членам г-ва та найманим працівникам ви даються труд, книжки, записи в яких веде голова Ф. г.

Землі Ф. г. можуть складатися із: земельної ділянки, що належить на праві власності Ф. г. як юрид. особі; зем. ділянок, які належать гр-нам — членам Ф. г. на праві приватної власності; зем. ділянки, що використовується Ф. г. на умовах оренди. За ЗК України розміри зем. ділянок, які належать Ф. г. на праві власності, можуть сягати 100 га. Цю площу можна збільшити в разі успадкування зем. ділянок за законом.

Майно Ф. г. належить йому на праві власності. До його складу може входити майно, яке необхідне для ведення товар, сільськогосп. в-ва і набуття якого у власність не заборонено законом. Володіння, користування і розпоряджання цим майном здійснюються відповідно до статуту Ф. г., якщо інше не передбачено угодою між членами г-ва та законом. За рішенням членів Ф. г. воно може бути відчужене на підставі цив.-правових угод гр-нам України, які мають право на утворення Ф. г., або юрид. особам України для ведення товар, сільськогосп. в-ва. Ф. г. самостійно розпоряджається виробленою ним продукцією. Воно реалізує її шляхом продажу на ринку та через мережу магазинів, шляхом укладання договорів на поставку продукції безпосередню з перероб. підприємствами, через товарно-сировинні чи спеціаліз. біржі, на аукціонах або через торг, будинки. Підставою для припинення діяльності Ф. г. може бути: його реорганізація, ліквідація; визнання г-ва неплатоспроможним (банкрутом); обставина, коли не залишилося жодного члена Ф. г. або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність г-ва.

Літ.: Погребной А. А. Прав, регулирование деятельности крестьян, (фермер.) хозяйств в условиях рынка. М., 1992; Титова Н. Фермерство в Україні: основні прав, засади. Л., 1998; Долинська М. С. Прав, становище сел. (фермерських) господарств в Україні. Л., 1999.

Т. П. Проценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази