Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БРОКЕРСЬКА КОНТОРА
   

БРОКЕРСЬКА КОНТОРА

- узагальнене означення різних посередницьких утворень,

що здійснюють комерційне посередництво. За орг.-правовою формою серед них можна вирізнити: брокерські фірми, брокерські бюро (підрозділи), незалежних брокерів. Брокерські фірми — юрид. особи, так само, як і незалежні брокери — фіз. особи, організовуючи свою діяльність на базі власного майна, діють самостійно (незалежно) та стають власниками одержаного прибутку. Комерц. посередництво шляхом участі у торгівлі на біржі також, як правило, здійснюється через спеціально організовані для цього Б. к. У таких випадках створювана членом біржі (її засновником чи учасником) спеціально для участі в біржових торгах та укладення біржових договорів Б. к. має деякі особливості. Так, і майно, і прибуток відокремленої організації — юрид. особи, створеної підприємством (власником), належить не Б. к., яка його отримала, а цьому підприємству (власнику). Тут можливий і структурний підрозділ, який може мати окр. баланс та власний рахунок або користуватися розрахунковим рахунком члена біржі. В обох ост. випадках Б. к. у договірних відносинах з клієнтами виступає від імені члена біржі за дорученням та під його відповідальність.

Порядок прийому до членів біржі та вибуття із складу її членів визначає статут біржі. Однією з умов вступу до членів біржі є сплата пайового або вступного внеску, розмір якого дорівнює вартості біржового (або, як його ще називають, брокерського) місця, яку визначають виходячи з попиту та пропозиції на нього. Кожний засновник має право акредитувати на біржі Б. к. відповідно до кількості його пайових внесків. Рада засновників може обмежити кількісний склад членів біржі. У такому разі буде відповідно обмежено кількість запропонованих до продажу брокер, місць. Особа, що сплатила свій пайовий або вступ, внесок, набуває прав власника біржового (брокерського) місця і може здавати свої членські права в оренду, а також продавати їх за правилами, встановленими бірж, комітетом (радою біржі). У разі придбання таких прав їх титульний власник дістає можливість акредитації на біржі ВЛаСНИХ Б. К. В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази