Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІЛОГРИЦЬ-КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
   

БІЛОГРИЦЬ-КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Леонід Сергійович (9.II 1855, Полтава - 28.VII 1908, м. Остер, тепер Черніг. обл.) — укр. і рос. правознавець, доктор права з 1886, професор з 1887. Закін. 1876 юрид. ф-т Київ, ун-ту, де 1880 здобув ступінь магістра. У 1881—83 перебував у наук, відрядженні за кордоном. У 1883—91 працював у Демидовському юрид. ліцеї (Ярославль): спочатку доцентом, а з 1887 - ординарним професором кафедри крим. права. 1886 на основі зібраного за кордоном матеріалу захистив докт. дисертацію «Злочини проти релігії у найважливіших державах Заходу». 1891 Б.-К. повернувся до Київ, ун-ту, де й працював до кінця свого життя професором кафедри крим. права. В науці крим. права Б.-К. належав до т. з. теоретиків ліберально-гегельянського напряму. Був вихованцем, колегою і послідовником О. Ф. Кістяківського, якому присвятив дві пам'ятні розвідки «Нарис наукової діяльності О. Ф. Кістяківського» (1885) та «Загальні підсумки наукової творчості О. Ф. Кістяківського» (1895). У своїх дослідженнях значну увагу приділяв проблемам покарання, майнових злочинів, злочинів проти д-ви, релігії, питанням лікар, таємниці тощо. Б.-К. займався також бібліогр. діяльністю, був одним з провідних фахівців у галузі юрид. бібліографії.

Осн. праці: «Особливі види крадіжки-злодій-ства за російським правом», «Поняття кримінального права і пщстави покарання» (обидві — 1883), «Роль звичаю в кримінальному законодавстві» (1888), «Творча сила звичаю у кримінальному праві» (1890), «Завдання і метод науки кримінального права» (1891), «Загальні риси історії кримінального права» (1893), «Нариси курсу російського кримінального права» (ч. 1-2, 1896), «Пщруч-ник російського кримінального права» (ч. 1— 2, 1903), «Злочини державні» (1904).
Літ.: Чубинский М. П. Памяти U.C. Белогриц-Котля-ревского. В кн.: Чубинский М. П. Статьи и речи по вопросам угол, права и процесса, т. 2. 1906—1911 гг. СПб., 1912; Рашковская Ш. С. К истории рус. угол.-правовой мысли пореформ. эпохи: Л. С. Белогриц-Котляревский. «Вестник Моск. ун-та. Серия 2. Право», 1995, N° 2.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази