Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
   

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

— сукупність працівників, об'єднаних для досягнення певної мети спільної трудової діяльності. Для соціалістичного Т. к. характерні єдність цілей всіх його членів, товариське співробітництво, спільна заінтересованість у наслідках праці і спільна відповідальність, взаємодопомога, активна участь в управлінні, нетерпимість до недоліків. Залежно від форми власності на засоби виробн. розрізняють

Т. к. держ. підприємств і установ, колгоспів, громад. орг-цій, від місця в системі сусп. поділу праці та характеру виконуваних завдань — виробничі колективи (ланок, бригад, дільниць, цехів тощо), колективи наук., пед., мед. працівників тощо. Найпоширеніші Т. к.— виробничі. Вони виконують функції: виробничо-економічну — виробн. матеріальних цінностей або надання послуг згідно з встановленим планом; соціально-інтегративну — згуртування всіх членів колективу для розв'язання спільних виробничих завдань, поєднання інтересів і дій кожної особи з інтересами колективу і суспільства в цілому; управлінсько-виховну — залучення трудящих до активної участі в управлінні виробн., розвиток творчих здібностей, виховання комуністичного ставлення до праці. Поряд з адміністрацією важлива роль в організації ефективної діяльності Т. к. належить парт., профспілковим та комсомольським організаціям. На дальше посилення ролі Т. к. в управлінні виробн. і соціальним життям в цілому спрямований Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями, затверджений восьмою сесією Верховної Ради СРСР 10-го скликання 17.VI 1983.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази