Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ОСОБА
   

ЮРИДИЧНА ОСОБА

— в СРСР організація, підприємство, об'єднання, установа, яка має відокремлене майно і може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в третейському суді. Правовий статус Ю. о. регулюють Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік, цивільні кодекси союзних республік (в УРСР — ЦивК УРСР) та ін. нормативні акти, зокрема Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань і установ, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 2. IX 1982. Ю. о. є самостійним суб'єктом цивільних правовідносин, має орг. єдність, закріплену в її статуті (положенні), на підставі якого здійснюється її діяльність. Ю. о., що перебувають на господарському розрахунку, мають закріплені за ними осн. та оборотні засоби та самостійний баланс; ті, що перебувають на держ. бюджеті, мають самостійний кошторис, їхні керівники користуються правами розпорядників кредитів за винятками, встановленими законом. Є Ю. о., що фінансуються за рахунок ін. джерел і при цьому мають самостійні кошторис і баланс (напр., підприємства зв'язку). Ю. о. є й колгоспи, міжколг. та ін. кооп. і громад. орг-ції та їхні об'єднання, зокрема профспілки, добровільні т-ва, а також держ.-колг. та ін. держ.-кооп. орг-ції. Кожна Ю. о. має своє найменування, цивільну правоздатність відповідно до встановлених у статуті (положенні) цілей її діяльності. Ю. о. набуває цивільних прав і бере на себе обов'язки через свої органи, якими є призначені або обрані службові особи, що діють одноособово або колегіально в межах прав, наданих їм законом, статутом. Ю. о. відповідає по своїх зобов'язаннях майном, яке належить їй або закріплене за нею і на яке може бути звернено стягнення. Два не відповідає по зобов'язаннях держ. орг-цій, що є Ю. о., а ці орг-ції не відповідають по зобов'язаннях держави. Існування Ю. о. припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу або приєднання) в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і постановами урядів союзних республік.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази