Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ
   

ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ

- док-т, на підставі якого здійснюється вселення у надане або обміняне жиле приміщення у будинках держ., комунального житлового фонду та фонду ЖБК (ЖК). Видається виконкомами місц. рад і місц. держ. адміністраціями. Жиле приміщення, на яке видається ордер, повинно бути фактично і юридично вільним. У тому випадку, коли юно є фактично зайнятим, гр-нин, який отримав ордер, має право звернутися до суду з позовом про звільнення жилого приміщення. Згідно з виданим ордером у жиле приміщення мають право вселятися як гр-нин, котрий одержав ордер, так і члени його сім'ї, вказані в ордері. Ордер є док-том суворої звітності і не може передаватися ін. особам. Видається гр-нинові, якому надається жиле приміщення, або за його довіреністю ін. особі під розписку. При отриманні ордера пред'являються паспорти (або док-ти, які їх замінюють) усіх осіб, включених до нього. Строк дії ордера — ЗО днів. По закін. цього строку він втрачає свою силу. За поваж, причин строк дії ордера може бути продовжений держ. органом, який його видав. В О. на ж. п., як правило, зазначаються: найменування виконкому місц. ради чи місц. держ. адміністрації, які його видали; дата видачі; номер і серія; прізвище, ім'я та по батькові гр-нина, який одержав ордер, та склад його сім'ї; їхні прізвища, імена та по батькові й родинні відносини з гр-нином, на ім'я якого виданий ордер; характеристика виділеного жилого приміщення. Ордер підписується головою виконкому місц. ради чи місц. держ. адміністрації і скріплюється печаткою. Ордер у суд. порядку може бути визнаний недійсним. Підстави для визнання ордера недійсним передбачені зак-вом. Це — подання гр-нами відомостей про потребу в поліпшенні житл. умов, що не відповідають дійсності; порушення прав ін. гр-н або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення; неправомірні дії служб, осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в ін. випадках, передбачених зак-вом. Позовну заяву про визнання ордера недійсним може бути подано протягом 3 років з дня його видачі (ст. 58, 59, 61, 74, 83, 117, 122, 129, 141 ЖК України).

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази