Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕЗАКОННЕ ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
   

НЕЗАКОННЕ ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

— протиправні дії, які перешкоджають норм, функціонуванню цив. авіації та створюють загрозу життю пасажирів і екіпажу повітряного судна. На посилення співробітництва держав у б-бі з незакон. втручанням у діяльність цив. авіації спрямована Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 (Гаазька конвенція 1970). Вона зобов'язує договірні д-ви застосовувати суворі покарання щодо злочинів, пов'язаних із захопленням повітр. судна або здійсненням контролю над ним шляхом насильства або ін. форм залякування.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 (Монреальська конвенція 1971) також визнає як найтяжчий крим. злочин захоплення повітр. судна під час польоту із застосуванням сили або під загрозою її застосування чи ін. форми залякування. Ця Конвенція розширила та чіткіше (порівняно з Гааз, конвенцією 1970) визначила перелік крим. діянь, що загрожують безпеці цив. авіації. Згідно із ст. 1 Монреал. конвенції 1971 злочинами є:

а) акти насильства щодо осіб, які перебувають на борту повітр. судна під час польоту;

б) зруйнування або пошкодження повітр. судна; в) розміщення на повітр. судні пристроїв або речовин, здатних його зруйнувати; г) руйнування або пошкодження аеронавігац. устаткування; д) сповіщення заздалегідь неправдивих повідомлень, які створюють загрозу безпеці польоту повітр. судна. Обидві конвенції визнають злочином і спроби здійснення відповід. діянь.

За названими конвенціями договірна д-ва, на території якої опиняється передбачуваний злочинець, якщо вона не видає його, зобов'язана без будь-яких винятків і незалежно від того, чи злочин скоєно на її території, передати справу своїм компет. органам з метою крим. переслідування. Конвенції зобов'язують держави-учасниці включати злочини, пов'язані з Н. з. п. с. до будь-якого договору про екстрадицію, укладеного між договір, сторонами. Д-ви, не зв'язані між собою договорами про екстрадицію, можуть розглядати Конвенцію як прав, основу для видачі злочинців. Передбачено також, що коли будь-який неправомір. акт, пов'язаний з Н. з. п. с, здійснений або є близьким до здійснення, договірні д-ви вживають усіх належ, заходів для відновлення контролю закон, командира над повітр. судном або збереження за ним контролю над цим судном, сприяють його пасажирам та екіпажу у продовженні їх маршруту настільки швидко, наскільки це можливо. 20.VI 1972 Рада Безпеки ООН прийняла спец, резолюцію, в якій засудила «піратські акти в повітрі» й закликала всі д-ви розширити та активізувати спільні міжнар. зусилля у боротьбі з Н. з. п. с. У резолюції від 4.XI 1977 ГА ООН вказала на важливість спільних та індивід, заходів для запобігання Н. з. п. с.

Літ.: Конвенция о борьбе с незакон, захватом воздуш. судов. — Конвенция о борьбе с незакон, актами, направленными против безопасности гражд. авиации. В кн.: Междунар. воздуш. право, кн. 1. М., 1980; Междунар. уголов. право. М., 1995.

Ю. І. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази