Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБОВА ОСОБА
   

СЛУЖБОВА ОСОБА

- особа, яка постійно чи тимчасово здійснює функції представника влади або займає на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності посаду, пов'язану з виконанням орг.-розпорядчих чи адм.-госп. обов'язків, або виконує такі обов'язки за спец, повноваженнями. До категорії С. о. не належать лікарі, адвокати, вчителі та ін. спеціалісти, що виконують профес. функції; вони розглядаються як С. о. лише при виконанні ними певних орг.-розпорядчих або адм.-госп. обов'язків, що породжують відповідні правовідносини. В зак-ві України і діловій практиці термін «службова особа» досить часто ідентифікується з терміном посадова особа, хоча в Конституції України (ст. 40, 42, 55, 56), Законі України «Про державну службу» (1993) та деяких ін. прав, актах вони вживаються як різнопорядкові.

С. о. завжди наділена певним обсягом повноважень і в їх межах має право вчиняти дії, що породжують, змінюють або припиняють конкр. правовідносини (напр., право найму і звільнення працівників, застосування адм. чи дисциплінар. стягнень та ін.). С. о. можуть застосовувати до виконавців заходи орг. чи вихов. характеру, а в необхід. випадках — і примусу; мають право здійснювати контроль чи нагляд за виконанням і дотриманням законів та ін. прав, актів.

Будь-яка С. о. зобов'язана діяти лише на підставі, в межах компетенції та у спосіб, що передбачені законами та ін. нормат.-прав. актами. Порушення С. о. норм чинного зак-ва, зловживання нею своїми правами кваліфікується як незаконна дія, що тягне за собою адм., дисциплінарну або матеріальну чи крим. відповідальність. Рішення, дія або бездіяльність С. о. можуть бути оскаржені у встановленому законом (у т. ч. судовому) порядку. Матеріальна та моральна шкода, завдана фіз. або юрид. особам незакон, рішеннями, діями чи бездіяльністю С. о., відшкодовується за рішенням суду за рахунок д-ви або органів місц. самоврядування.

Див. також Адміністративна відповідальність, Відповідальність держави за заподіяння шкоди, Відповідальність дисциплінарна, Відповідальність за порушення законодавства про працю, Відповідальність кримінальна, Державна служба, Злочини проти правосуддя, Службові злочини.

Літ.: Старилов Ю. Н. Служеб. право. М., 1996; Колпаков В. К. Адм. право України. К., 1999; Держ. служба: орг.-прав. основи і шляхи розвитку. К, 1999; Викон. влада і адм. право. К, 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази