Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД І ОГЛЯД РЕЧЕЙ
   

ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД І ОГЛЯД РЕЧЕЙ

- заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що полягають в обстеженні гр-нина, його одягу, носильних речей (портфель, кейс, валіза тощо) або його майна, багажу, вантажу з метою виявлення та вилучення речей і предметів, що були знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, а також у примус, вилученні док-тів, що посвідчують особу затриманого. О. о. і о. р. може проводитися уповноваженими на те посад, особами органів внутр. справ, воєніз. охорони, цив. авіації, митних установ і прикорд. військ, а посад, особами природоохор. органів, органів лісоохорони, рибоохорони, органів, що здійснюють держ. нагляд за додержанням правил полювання, — тільки огляд речей (ч. 1,3 ст. 264 КпАП України). О. о. і о. р. проводяться з метою виявлення адм. правопорушень і запобігання їм, встановлення особи правопорушника та для забезпечення дальшого правильного розгляду адм. справ. Особистий огляд як виняткова форма мит. контролю може здійснюватися за письм. рішенням нач. митниці чи особи, яка заміщає його, за наявності достатніх підстав вважати, що гр-нин, який прямує через мит. кордон України чи знаходиться у зоні мит. контролю або в транзит, зоні міжнар. аеропорту, приховує предмети контрабанди чи предмети, які є безпосеред. об'єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через тер. України (ч. 1 ст. 32 Мит. кодексу України). Такий огляд здійснюється посад, особою однієї статі з особою, яка проходить огляд, у присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає сан.-гіг. вимогам. Доступ у це приміщення гр-н, які не беруть участі в огляді, а також можливість спостерігати за проведенням особистого огляду з боку таких гр-н виключається. Обстеження органів тіла особи, яку оглядають, має здійснюватися тільки мед. працівником (ч. З ст. 32 МК

України; ч. 2 ст. 264 КпАП). Під час огляду повинні забезпечуватися безпека і здоров'я гр-н, їх честь і гідність, а також нерозголошення отриманих при цьому відомостей. При вчиненні порушень зак-ва про охорону і використання твар, світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють держ. нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції можуть проводити у встановленому порядку огляд трансп. засобів. Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, трансп. засобів та ін. предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, власністю якої вони є. У невідклад. випадках зазначені речі, предмети можуть бути піддані огляду за участю двох понятих під час відсутності власника. Про О. о. і о. р. складається протокол або робиться відповід. запис у протоколі про адм. правопорушення або в протоколі про адм. затримання (ч. 3—5 ст. 264). О. о. і о. р. може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посад, особі) відносно органу (посад, особи), який застосував ці заходи, прокуророві або суду (ст. 267). О. о. і о. р. необхідно відрізняти від обшуку (ст. 184 КПК України).

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази