Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow монол-морс arrow МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
   

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

— один з найважливіших видів виховання, полягає у цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття і формуванні звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології. На відміну від бурж. суспільства, де культивуються принципи бурж. моралі, М. в. в соціалістичному суспільстві є складовою частиною заг. системи комуністичного виховання і спрямоване на систематичне й планомірне формування, засвоєння рад. людьми норм комуністичної моралі, якостей комуністичної поведінки (див. Мораль). М. в. починається в сім'ї, продовжується у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, пізніше — у вузах та ін. навч. закладах. В СРСР М. в. молодого покоління здійснюється відповідно до настанови В. І. Леніна: "Треба, щоб уся справа виховання, освіти і навчання сучасної молоді була вихованням в ній комуністичної моралі" (Повне зібр. тв., т. 41, с. 294). В розвинутому соціалістичному суспільстві М. в. підростаючого покоління і дорослого населення здійснюється в процесі праці на благо соціалістичної Батьківщини (див. Трудове виховання), активної участі в будівництві комунізму, в сусп.-політич. діяльності, під впливом ідеологічної, політико-виховної роботи КПРС, держ. і громад. орг-цій, засобів масової інформації, худож. л-ри, мистецтва тощо. В умовах розвинутого соціалізму в основу виховання комуністичної моралі покладено принципи, сформульовані у моральному кодексі будівника комунізму. Осн. методами М. в. є переконання, привчання, заохочення та ін. В рад. педагогіці принципи М. в. розробляли М. І. Ка-лінін, Н. К. Крупська, а. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та ін.

Літ.: Надольний І. Ф. Людина і мораль. Соціологічні проблеми формування моралі і особи соціалістичного суспільства. К., 1972; Строительство коммунизма и формирование личности. К.. 1976; Кондратюк О. П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді. К., 1977.

М. Д. Василевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази