Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гло-голл arrow ГОДІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
   

ГОДІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

- 1) Один з найважливіших виробничих процесів у тваринництві, полягає в згодовуванні тваринам кормів для одержання продуктів тваринництва. 2) Розділ зоотехнії, який розробляє наукові основи і методи годівлі тварин, що забезпечує їхній нормальний ріст, розвиток, високу продуктивність та вдосконалення існуючих і створення нових порід. Г. с. т. розвивалася відповідно до матеріальних і тех. можливостей суспільства, розвитку природничих наук (фізіології, біохімії та ін.). Для Г. с. т. використовують пасовищні та сінокісні угіддя, посіви кормових культур на зелені корми, сіно і силос, соковиті й концентровані корми, комбікорми, відходи с. г. (солому, полову, послід тощо), харч., цукрової, рибної та м'ясної пром-сті. До проблем Г. с. т. відносять вивчення потреби тварин у поживних речовинах, визначення хім. складу і поживності кормів, складання кормових раціонів згідно з нормами і типами годівлі по зонах, технологію годівлі. З 19 ст. почало розвиватися вчення про поживність кормів. В СРСР створено широку мережу дослідних установ по тваринництву, в яких вивчається питання Г. с. т. В 1922 запроваджено рад. кормову одиницю. Вивчалися кормові ресурси країни (М. Ф. Іванов, М. І. Дьяков, Є. В. Лискун, І. С. Попов). У 1933 складено таблицю хім. складу й поживності кормів різних зон. На основі даних про потребу тварин у поживних речовинах визначено кормові норми, що дало змогу контролювати витрачання кормів і планувати тваринництво в г-вах країни. Крім кормових одиниць, перетравного протеїну, кальцію, фосфору і каротину, почали враховувати потребу тварин і в мікроелементах, вітамінах, амінокислотах. Визначено кратність і черговість згодовування кормів. Запроваджено нові види кормів - трав'яне борошно, сінаж, брикети кормові, гранули, а встановлення калорійності кормів дало змогу нормувати годівлю за енергетичними кормовими одиницями. В Г. с. т. застосовують біол. речовини, що активізують обмін речовин в організмі (антибіотики, ферменти, гормони, тканинні препарати тощо). Розроблено рецепти повнораціонних комбікор-мів-концентратів, замінників незбираного молока, преміксів та ін. добавок. Удосконалюються методи заготівлі, консервування і зберігання кормів. У затратах на виробництво продуктів тваринництва на корми припадає 50-75% , тому запровадження в практику досягнень науки і передового досвіду в Г. с. т. має велике значення в зниженні собівартості продукції. Сучас. методи ведення тваринництва на пром. основі вимагають удосконалення способів Г. с. т., які забезпечували б оптимальний перебіг обмінних процесів у тварин, швидке зростання їхньої продуктивності та найраціональніше використання кормів. Див. також Відгодівля сільсь когосподарських тварин, Корми.

Літ.: Хімічний склад і поживність кормів. К., 1973; Дмитроченко А. П., Пшеничний П. Д. Кормление сельско-хозяйственньїх животньїх. Л., 1975; Пікуль М. С. Годівля сільськогосподарських тварин (Рекомендаційний покажчик літератури). К., 1977.

Г. В. Танцуров.

 

Схожі за змістом слова та фрази