Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОПОРЯДОК
   

ПРАВОПОРЯДОК

— порядок суспільних відносин, що грунтується на законі й відповідає його вимогам. П. завжди відображає найсуттєвіші сторони і риси певного екон. і соціально-політ. ладу. Він, як і право, має класову природу і призначення. В експлуататорських формаціях П. закріплює екон. і політ. панування правлячих класів і, коли перестає задовольняти їхні потреби, фактично ліквідується. В сучас. імперіалістичних країнах буржуазія все частіше нехтує законністю, порушує конституційні права громадян. П. при соціалізмі характеризується стабільністю, точністю юрид. визначеності вимог як до громадян, так і до службових осіб, держ. і громадських організацій. Встановлюючи певні права і обов'язки суб'єктів правовідносин, держава забезпечує і гарантує виконання їх, поновлення порушених прав. П. треба розглядати в тісному зв'язку з правом і законністю. Міцний П., як і законність, передбачає наявність чіткої й розгалуженої системи правових норм, високої правосвідомості громадян та службових осіб, забезпечення умов, за яких порушення П. викликає відповідну реакцію органів держави, які стоять на його варті. Радянський П. втілює осн. сторони ладу, що утвердився внаслідок побудови ви СРСР розвинутого соціалізму. Йому притаманні справжнє народовладдя, що здійснюється через Ради народних депутатів; керівна і спрямовуюча роль КПРС, яка є ядром рад. політ. системи, держ. і громад. орг-цій; соціалістична власність на засоби виробництва, яка становить основу екон. системи країни; законність у діяльності органів д-ви, зокрема правоохоронних органів; рівноправність громадян у всіх галузях екон., політ., соціального і культур. життя; високий рівень і гарантованість їхніх прав і свобод. На сучас. етапі розвитку рад. суспільства П. виражає інтереси і волю всього народу.

Я П. Нагнойний.

 

Схожі за змістом слова та фрази