Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow алгор-алч arrow АЛЕЛІ
   

АЛЕЛІ

(від грец. взаємно), алеломорфи - різні форми (стани) того самого гена. А. містяться в тих самих ділянках (локусах) гомологічних (парних) хромосом і контролюють напрям розвитку тієї самої ознаки. Для багатьох генів знайдено лише два А. Той А.,

що маскує прояв другого А. пари, наз. домінантним, а другий - рецесивним. Відомі випадки проміжного успадковування, коли один А. не повністю домінує над другим, а також виявлення у гетерозиготи (див. Гетерозиготність) ознак, що їх зумовлюють обидва А. (див. Кодомінантність). А. позначають звичайно літерами лат. алфавіту: домінантний - великою, рецесивний - малою (наприклад, М і m). Кожна з гомологічних хромосом містить одночасно лише один А. гена; в клітинах диплоїдів є по два А. в стані гомозиготності (ММ чи mm) або гетерозиготності (Мm). При утворенні статевих клітин і спор у кожну з них разом з одною з хромосом потрапляє один з пари А. При заплідненні відновлюється парність хромосом і парність А. Нові А. можуть виникати з існуючих шляхом мутації. Ген може набувати і більше як два алельні стани (серії множинних А.). При схрещуванні організмів А. розподіляються за правилами моногібридного розщеплення. А. можуть перетворюватись з однієї форми на іншу внаслідок прямих або зворотних мутацій.

Літ.: Лобашев М. Е. Генетика. Л., 1967; Дубинин Н. П. Общая генетика. М., 1976; Уильяме У. Генетические основы и селекция растений. Пер. с англ. М., 1968.

Ю. М. Александров.

алелі