Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
   

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

- поділ злочинів на певні групи, категорії, види відповідно до мети поділу та за певним критерієм. Якщо критерієм є форма вини, то злочини класифікуються на дві групи — умисні та необережні. Якщо за критерій береться корислива мета, — то на корисливі й некорисливі. Залежно від моменту закінчення злочини можна поділити на закінчені та незакінчені. Кожна з таких класифікацій здатна вирішувати конкр. наукові та практ. завдання і має певне значення у крим. праві.

Найбільш універсальним критерієм є тяжкість злочину. Велике значення К. з. за цим критерієм зумовлене сусп. небезпечністю злочину. Саме сусп. небезпечність (її характер і ступінь) є матеріальною ознакою будь-якого злочину, що не лише розкриває його якість, соціальну сутність, певну тяжкість, а й дає змогу визначити місце злочину в системі правопорушень, відокремити його від ін. правопорушень, розмежувати різні злочини. Універсальний характер такої К. з. за їх тяжкістю виявляється у тому, що вона зумовлює зміст усіх без винятку інститутів крим. права. У чинному зак-ві України немає заг. норми, яка передбачала б таку класифікацію. Лише в деяких крим.-правових нормах визначилися певні категорії злочинів, виділені за критерієм їх тяжкості (напр., ст. 7і Кримінального кодексу України передбачає тяжкі злочини; ч. 1 ст. 24 і ч. 1 ст. 25 КК називають особливо тяжкий злочин; ст. 51 — злочин, що не являє великої сусп. небезпеки). Аналіз цих норм, практика їх застосування виявили необхідність дальшої розробки проблеми К. з. за їх тяжкістю, поглиблення її впливу на формування багатьох правових норм. У процесі дослідження проблеми у К. з. поступово визначилися чотири категорії злочинів: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. В основу такої класифікації покладено критерії: матеріальний (характер і ступінь сусп. небезпечності) та формальний (вид і розмір покарання, передбаченого у санкції статті).

Необхідність визначення не тільки матеріального, а й форм, критерію зумовлена тим, що відповідно до законів логіки будь-яка класифікація виконає свої завдання лише тоді, коли її критерій визначений чітко, однозначно. Сусп. небезпечність, яка становить матеріальний критерій, є оціночним поняттям, предметом оцінки з боку законодавця. Оцінюючи певне суспільно небезпечне діяння як злочин, законодавець передбачає відповідне покарання за нього в Особливій частині КК України. Отже, покарання відображає характер і ступінь сусп. небезпечності конкр. злочину і може виконувати роль форм, критерію, який дає точний однозначний вимір її через розмір покарання.

Літ.: Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутр. дел. М., 1983; Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. X., 1983; Коржанський М. Й. Класифікація злочинів. К., 1998.

Л. М. Кривоченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази