Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ В СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
   

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ В СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

- відшкодування окр. категоріям гр-н у передбачених зак-вом випадках витрат на траспортне обслуговування, сан.-кур. лікування, догляд за ними, на оплату житл.-комунальних послуг. Інвалідам провадиться відшкодування у вигляді компенсац. виплат на бензин, ремонт і тех. обслуговування автомобілів, одержаних ними безплатно або на пільг, умовах. Компенсація виплачується також інвалідам зазначеної категорії, які мають право на забезпечення автомобілем безоплатно або на пільг, умовах, але користуються автомобілем, придбаним за власні кошти. Ряду категорій інвалідів, які за висновком меди ко-соціальної експертної комісії мають право на забезпечення автомобілем безплатно, але за їх бажанням або протипоказанням до керування і за відсутності членів сім'ї, які могли б керувати автомобілем для їх обслуговування, не одержали його, виплачується компенсація витрат на трансп. обслуговування (п. 9, 21, 22, 24, 25 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затв. КМ України 8.ІХ 1997). Виплата належної компенсації провадиться за місцем одержання пенсії та перебування на обліку інвалідів органами соціального захисту населення, М-ва оборони України, МВС України, СБУ. Інвалідам, яким призначено довічне грош. утримання, компенсація виплачується органами соціального захисту населення за місцем їх проживання. Розмір компенсації визначається М-вом праці та соціальної політики України і Фондом соціального захисту інвалідів за погодженням з М-вом фінансів України. Інвалідам від труд, каліцтва (захворювання), каліцтва, отриманого від джерел підвищеної небезпеки, компенсація виплачується відповідно до зак-ва підприємствами, організаціями, установами, з вини яких дане каліцтво (захворювання) заподіяно (п. 2, 4, 5 Положення про виплату інвалідам компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затв. КМ України 17.ІІІ 1998).

Передбачені Законом У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1991) грош. компенсація замість путівки для інвалідів війни і компенсація вартості самост. сан.-кур. лікування для учасників бойових дій, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону, та ветеранів праці відповідно до Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (1993) надаються за їх бажанням, якщо за висновком мед. закладу вони потребують сан.-кур. лікування і протягом двох років за місцем обліку не одержували безплатних путівок до санаторіїв, профілакторіїв або будинків відпочинку. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, грош. компенсацію одержують як ветерани війни або ветерани праці. Порядок надання і розміри грош. компенсацій вартості сан.-кур. лікування зазнач, категорій гр-н затв. КМ України 3.ІУ 1995.

Ветеранам війни відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ними у разі неможливості влаштування їх до закладів соціального захисту населення, а також неможливості здійснення обслуговування їх цими закладами вдома (ст. 12, 13, 14, 15 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). Гр-нам надаються субсидії для відшкодування витрат на оплату житл.-комунал. послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побут, (рідкого) палива (пост. КМ України від

21.Х 1995).

Б. С. Стичинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази