Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ж arrow ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ
   

ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ

- вид заг. злочинності. Тісно пов'язана зі злочинністю неповнолітніх. Разом з тим Ж. з. має певні особливості, що визначаються соціально-психол. і біол. статусом жінки як суб'єкта злочину. Ж. з. виділяється за такими чинниками: 1) кількісні показники; 2) особливості структури і характеру злочинів; 3) роль жінок у злочинах, вчинених разом з чоловіками; 4) способи і знаряддя вчинення злочинів тощо.

У 90-х рр. в Україні мало місце поступове зростання кількості злочинів, вчинених жінками. Співвідношення жін. і чол. злочинності становить 1:5. Ж. з. здебільшого виявляється у двох сферах сусп. життя: у побуті, де жінок штовхають до злочину негат. обставини сімейно-шлюбних, родинних, сусідських відносин і де жінки вчиняють насильн. злочини (вбивства, в т. ч. новонародженої дитини, заподіяння тілесних ушкоджень, хуліганство тощо), та на в-ві, де жінка має вільний доступ до матеріальних цінностей (торгівля, громад, харчування, легка пром-сть тощо), де жінки вчиняють такі корисливі злочини, як розкрадання майна, привласнення, розтрата, зловживання владою або посадовим становищем, обман покупців і замовників тощо. Поширені і такі види злочинів жінок, як халатність, одержання хабара, крадіжки особистого майна, шахрайство тощо. Щодо корисливо-насильн. злочинів (вбивства з корисливих мотивів, грабежі, розбійні напади), то вони для жінок не характерні, особливо у суто жін. «виконанні», хоча їх кількість ост. часом зростає, причому спостерігається скоєння їх з особливою жорстокістю. У зв'язку із значним поширенням проституції і заг. падінням моралі збільшилась також кількість жінок, притягнутих до відповідальності за зараження ін. осіб венеричною хворобою та вбивство своєї новонар. дитини.

Переважна кількість жінок-злочинців мешкають у містах (приблизно 3/4). У сільс. місцевості жінками найчастіше вчиняються крадіжки та самогоноваріння з метою продажу. У змішаних злочинних групах жінки здебільшого не займають провідного становища. Вони виконують ролі, пов'язані з переховуванням злочинця, знарядь і засобів скоєння злочину, предметів, здобутих злочинним шляхом, стають навідницями, відволікають увагу потерпілих тощо. Показник жін. рецидиву не менш вагомий, ніж чоловічого. Ресоціалізація жінок-реци-дивісток більш важка, ніж чоловіків-реци-дивістів. Чоловіки удвічі частіше розлучаються із засудженими до позбавлення волі жінками, ніж це буває навпаки. Таке явище спостерігається і в тих випадках, коли чоловіки користувалися злочинною здобиччю жінок. Багато жінок-повій є одночасно і злодійками (здебільшого дрібними), розповсюджувачками наркотиків, особами, які заманюють чоловіків у місця, де їх грабують спільники.

До особливостей Ж. з. належать: значно менша питома вага у заг. злочинності, ніж питома вага чол. злочинності; більш вузька «ділянка роботи» порівняно із чол. злочинністю; менша загалом сусп. небезпека Ж. з., хоч ця тенденція останнім часом змінюється, оскільки збільшується кількість вчинених жінками злочинів, характерних для чоловіків; зростає крим. роль жінки у змішаній злочинності, як і злочинність загалом. Ж. з. «молодшає», збільшується відсоток непов-ноліт. злочинців жін. статі. В істор. плані особливості причин і умов вчинення злочинів жінками можна поділити на: моралістичні; антропологічні (біологічні); соціальні. Дві перші були поширені у минулому, нині домінує третя. Саме соціальні чинники у першу чергу визначають відмінності жін. і чол. злочинності. Характерний для 20 ст. процес емансипації жінок поряд із позитивними має й негат. сторони. Жінки втрачають притаманний їм століттями статус, дедалі більше оволодівають чол. професіями (армія, поліція, політика, спорт тощо). Маскулінізація жінок призводить до появи у них чол. психології, що й штовхає певну їх частину на «чоловічі» злочини (вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, шахрайство і навіть грабежі та розбої тощо). Розширення сфери активного втручання жінок у соціальне життя збільшує їх частку у таких злочинах, як посадові, госп., майнові тощо.

Поширення у характері жінок чол. рис дедалі ширше спонукує їх неодружену частину до безладного статевого життя, зловживання алкоголем, тютюном, наркотиками, які значно швидше, ніж у чоловіків, викликають залежність організму від них при гірших показниках для вилікування. Ці чинники сприяють тому, що частина жінок стає на шлях злочинності й проституції. Нерідко жінка виявляється активним учасником протиправних дій чоловіків, а деколи — організатором і керівником таких дій. Жінка легше піддається навіюванню, що дозволяє чоловікам-зло-чинцям з її оточення втягувати жінку у крим. діяльність, особливо коли це стосується інтересів чоловіка, батька, сина, коханця тощо. Жінки при скоєнні посягання на власність здебільшого виправдовуються тим, що «всі так роблять» і «жити хочеться не гірше за інших». Для жінок, які вдаються до крадіжок, шахрайства, характерні небажання чесно працювати, неорганізований побут, безладне статеве життя.

Серйозні негат. явища, що зрештою позначаються на зростанні Ж. з., спостерігаються у сучас. сім'ї, до певної міри ослабленій потягом жінки до сусп. в-ва, що, з одного боку, є виявом її емансипації, а з іншого — викликано суворою необхідністю підтримання життєздатності родини, яку чоловік не може забезпечити своєю працею матеріально, не кажучи вже про ті сім'ї, де чоловіків немає (таких бл. 15 %). Ці негат. явища відбуваються на тлі зростання саморуйнівної поведінки (зловживання алкоголем, наркотиками тощо) одного, іноді обох членів подружжя, а то й дітей, починаючи з підліткового віку. Все це призводить до серйозних конфліктів у сім'ях, зростання їх тривалості та агресивності учасників, підвищення ймовірності того, що вони закінчаться скоєнням злочину, нерідко тяжкого. У сімейних конфліктах спостерігається зростання активності саме жінок, їхня поведінка частіше набуває провокуючого характеру або вони виступають як «рівноправні» учасники конфлікту з непередбач. наслідками щодо того, хто, зрештою, стане у ньому злочинцем, а хто — жертвою.

На фунті розпачу від самотності, вагітності без чоловіка, небажання виховувати дитину у складних матеріальних умовах або з метою утримати коханця спостерігаються факти вбивства матерями своїх дітей. Все це призводить до збільшення кількості жінок, які мають Т. 3. психологічний тип «контініо», коли людина постійно заряджена на конфлікт високої напруги, негативно ставиться до переважної більшості людей, не має до них ані жалю, ані поваги. Нерідко такими людьми для жінки є її оточення: чоловік, батьки, діти.

Біол. фактори жін. організму можуть бути умовами певних злочинів, скоєних жінками, однак надавати їм домінуючого характеру немає підстав. До таких факторів належать: фази менструального циклу; період вагітності і післяпологовий період; період клімаксу. Під впливом цих факторів нерідко загострюється і хворобливий стан психіки жінки. Не випадково скоєння жінкою злочину у стані вагітності зак-во розглядає як обставину, що пом'якшує відповідальність (п. 7 ч. 1 ст. 40 Кримінального кодексу України); до неї не може бути застосовано виняткову міру покарання — смертну кару (ч. 2 ст. 24 КК).

В. О. Глушков.

 

Схожі за змістом слова та фрази