Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЖЕРЕЛО ПРАВА
   

ДЖЕРЕЛО ПРАВА

- спосіб зовн. вияву правових норм, який засвідчує їх загальнообов'язковість. Розрізняють такі види Д. п.: правовий звичай — санкціоноване (забезпечуване) д-вою звичаєве правило поведінки заг. характеру; правовий прецедент — об'єктивоване (виражене зовні) рішення органу д-ви у конкр. справі, обов'язкове при розв'язанні всіх наступних аналогічних справ; нормативно-правовий договір — об'єктивоване, формально обов'язкове правило поведінки заг. характеру, встановлене за взаємною домовленістю кількох суб'єктів і забезпечуване д-вою; нормативно-правовий акт — письм. документ компет. органу д-ви (а також органу місц. самоврядування), в якому закріплено забезпечуване нею формально обов'язкове правило поведінки заг. характеру. Нормат.-правовий акт — основне Д. п. у державі соці-ально-дем. орієнтації. Поширеність нормат.-правових актів пояснюється перевагами такого способу виразу юрид. норм саме з огляду загальнолюд. принципів права. До таких переваг належать, зокрема, можливості: чітко, ясно та однозначно формулювати зміст юрид. прав і обов'язків; якнайшвидше доводити до відома адресатів юрид. норми її зміст; забезпечувати сприятливі умови для правильного, адекватного розуміння адресатом змісту норми права; оперативно змінювати чи скасовувати юрид. норму; упорядковувати, погоджувати, систематизовувати численні юрид. норми. Нормат.-правові акти України поділяються на закони та підзаконні акти. Вищу юрид. силу серед законів України має Конституція — Основний Закон д-ви. їй повинні відповідати усі ін. закони та нормат.-правові акти (ч. 2 ст. 8 Конституції України). Підзаконні нормат.-правові акти — це нормат. постанови ВР України, укази і нормат. розпорядження Президента України, постанови і нормат. розпорядження КМ України; нормат. акти керівників міністерств, ін. центр, відомств (накази, інструкції, вказівки тощо), голів місц. держ. адміністрацій (розпорядження), керівників їх структурних підрозділів, керівників підприємств, установ та організацій (накази), органів місц. самоврядування та їх викон. органів (рішення).

Літ.: Зивс С. Л. Источники права. М., 1981; Конституция. Закон. Подзакон. акт. М., 1994; Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 1995; Правовые акты. М., 1999.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази