Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
   

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

— припинення прав, відносин між особою та державою, які пов'язані з належністю особи до громадянства цієї д-ви. В Україні підставами для нього є: вихід з громадянства України; втрата громадянства України; підстави, передбачені міжнар. договорами України. П. г. У. означає, що особа не користується більше правами, якими наділяються лише громадяни України, в т. ч. не може обирати і бути обраною, працювати на держ. службі, а також виконувати обов'язки, шо покладаються лише на гр-н України, зокрема заг. військ, обов'язок. Оскільки громадянство розглядається як прав, зв'язок між фіз. особою та д-вою, то припинення такого зв'язку може ініціюватися обома суб'єктами — як д-вою, так і особою. Напр., вихід з громадянства України, як підстава для П. г. У, ініціюється гр-нином України (особою) відповідно до ст. 18 Закону «Про громадянство України» (2001) і здійснюється за його клопотанням. Втрата громадянства як підстава для П. г. У. ініціюється д-вою в особі її органів (ст. 24). Спеціально уповноважений центр, орган викон. влади з питань громадянства відповідно до названого Закону готує подання про втрату громадянства України особами, які проживають на тер. України, а МЗС України, дип. представництва і коне, установи України виконують такі ж дії щодо осіб, які постійно проживають за кордоном. До втрати громадянства призводять: добровільне набуття гр-нином України після досягнення ним повноліття громадянства ін. д-ви; неподання іноземцем, який набув громадянство України, док-та про припинення іноз. громадянства або декларації про відмову від нього в порядку, передбаченому ст. 9, 10 Закону «Про громадянство України»; користування правами або виконання обов'язків, що покладаються іноз. громадянством, іноземцем, який набув громадянство України; набуття громадянства України на підставі прийняття до громадянства України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих док-тів; добровільний вступ гр-нина України, без згоди держ. органів України, на військ, службу, на роботу до служби безпеки, правоохор. органів, органів юстиції або держ. влади та органів місц. самоврядування ін. д-ви. Законом «Про громадянство України» передбачається, що міжнар. угоди можуть встановлювати ін. підстави для П. г. У. Так, відповідно до Угоди між Україною та Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства гр-нами України, які постійно проживають у Республіці Білорусь, і гр-нами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, від 12.ІІІ 1999 набуття громадянства однією договір, стороною є підставою для припинення громадянства ін. договір, стороною. У даному випадку припинення громадянства виступає елементом зміни особою громадянства. Спочатку особа набуває нове громадянство без припинення наявного громадянства. На підставі факту набуття нового громадянства сторона, громадянство якої припиняється, приймає рішення про припинення громадянства. В цьому випадку дата набуття громадянства однієї сторони (д-ви) є датою припинення громадянства ін. сторони. Під час такої зміни громадянства забезпечується безперервність громадянства, і особа навіть на незначний час не стає особою без громадянства. Отже, П. г. У. відповідно до міжнар. договорів України може виступати елементом зміни громадянства. Особливістю П. г. У. є те, що, на відміну від набуття громадянства, яке може відбуватися за законом або автоматично (напр., за народженням), П. г. У. за законом або автоматично, згідно із Законом «Про громадянство України», не передбачається. Так, відповідно до ст. 106 Конституції України і ст. 22, 28 названого Закону рішення про П. г. У. приймає Президент України. Закон не диференціює підстави П. г. У. залежно від підстав набуття громадянства України: громадянство України може бути припинене за будь-якої підстави, незалежно від того, на якій підставі воно було набуте.

В. П. Суботенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази