Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

- недерж. організація, гол. метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах сусп-ва або окр. категорій осіб. Порядок створення, реєстрації та діяльності Б. о. регулюється Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» (1997). Згідно з цим законом засновниками (засновником) Б. о. можуть бути гр-ни України, іноз. гр-ни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юрид. особи незалежно від форм власності. Органи держ. влади й органи місц. самоврядування, а також держ. і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) Б. о.

Б. о. можуть утворюватися у таких організаційно-правових формах: членська Б. о.; благодійний фонд; благодійна установа; інші Б. о. (фундації, місії, ліги тощо). Конкр. організаційно-правова форма Б. о. визначається засновниками (засновником). Б. о. утворюються і діють за тер. принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні. Зареєстровані всеукраїнські та міжнародні Б. о. мають право створювати відділення, філії та представництва в порядку, встановленому КМ України.

Б. о. набуває прав юрид. особи з моменту її держ. реєстрації. Держ. реєстрація всеукраїнських та міжнародних Б. о. здійснюється М-вом юстиції України; місцевих же Б. о., а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних Б. о. — відповідними місц. органами викон. влади. Благод. організація діє на підставі статуту (положення), який не повинен суперечити зак-ву України. З метою здійснення благод. діяльності Б. о. мають право: самостійно вирішувати питання про надання благод. допомоги, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благод. програми згідно з умовами цього пожертвування; утворювати відповідно до зак-ва України свої відділення, філії, представництва; об'єднуватися у спілки, асоціації та ін. об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіж. країн;

організовувати збір благод. пожертвувань і внесків від фіз. та юрид. осіб, іноз. держав і міжнар. організацій;

постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благод. допомоги; відкривати рахунки (у нац. та іноз. валютах) в установах банків;

засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися вид. діяльністю;

бути членом інших Б. о.; мати власну символіку, яка підлягає держ. реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об'єднання громадян» (1996); популяризувати своє ш'я (назву), символіку; мати ін. права згідно з зак-вом України.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази