Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОТЕХНІКА
   

АГРОТЕХНІКА

- технологія землеробства, система прийомів вирощування с.-г. культур. А. включає обробіток грунту, внесення добрив, підготовку насіння до сівби, сівбу й садіння, догляд за посівами (в т. ч. боротьбу з бур'янами, шкідниками і хворобами с.-г. культур), Збирання врожаю, снігозатримання; зрошення, полезахисні лісові насадження тощо. Рівень А. залежить від ступеня розвитку продуктивних сил суспільства й характеру його виробничих відносин. У Росії основоположниками раціональної А. були в 19 ст. В. В. Докучаєв і П. А. Костичев. Вагомий внесок у розвиток А. зробили К. А. Тімірязєв, М. Г. Павлов, О. В. Совєтов, І. О. Стебут, Д. М. Пряниш-ников, В. Р. Вільямс та ін. Значний вклад у цю справу внесли також вчені, що працювали на Україні, - А. Є. Зайкевич (дослідження впливу добрив) тa О. О. Ізмаїльський (розробка агротех. методів боротьби з посухою). Вдосконаленням А. займалися відповідні навч. заклади, зразкові г-ва, дослідні станції, зокрема Полтавська, Харківська, Уманська. Сучасна А. грунтується на досягненнях природознавства, агрономії, тех. та ін. галузевих наук. Вона нерозривно пов'язана з генетикою, біохімією, мікробіологією, с.-г. метеорологією тощо. Найважливішою особливістю сучас. А. є комплексність і диференційоване запровадження агрозаходів з урахуванням конкретних особливостей рослин, грунтово-кліматичних умов, специфіки зон, районів і г-в, агровиробничої характеристики кожного поля, біол. особливостей попередників і післядії агротех. прийомів. А. диференціюють за культурами і сортами. Найбільший екон. ефект А. забезпечує комплексна механізація землеробства. На Україні А. застосовується і розвивається з урахуванням специфіки грунтово-кліматичних зон-Степу, Лісостепу, Полісся, а також українського Перед-карпаття і Закарпаття. Див. також Агрономія, Захист рослин, Землеробство, Сівозміна, Системи удобрення.

Літ.: Рубін С. С. Загальне землеробство. К., 1976; Науково обгрунтована система ведення сільського господарства в Лісостепу УРСР. К.,1974; Науково обгрунтована система ведення сільського господарства в Степу УРСР. К., 1974; Науково обгрунтована система ведення сільського господарства на Поліссі та в передгірних і гірських районах Карпат УРСР. К., 1975.

С. С. Рубін.