Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАРУДНИЙ
   

ЗАРУДНИЙ

Сергій Іванович (17.III 1821, с. Колодязне, тепер Дворічанського р-ну Харків, обл. - 18.ХІІ 1887, м. Ніцца, Франція) — укр. і рос. правознавець, держ. діяч, сенатор з 1869. Походив з давнього козац. роду.

Його предок С. Зарудний займав пост. ген. військ, судді за гетьмана Б. Хмельницького. Юристами були його брат М. І. Зарудний та син О. С. Зарудний — міністр юстиції у Тимчасовому уряді Росії (1917). 3. закінчив 1842 фіз.-мат. ф-т Харківського ун-ту. Того ж року переїхав до Петербурга, де зайнявся юрид. діяльністю. З лист. 1842 працював у м-ві юстиції: ст. помічником, столоначальником, згодом юрисконсультом, ст. юрисконсультом. Водночас з 1852 — діловод Особливого к-ту з перегляду Уложення про цив. судочинство. У 1856—57 — чиновник Урядуючого сенату. З 1857 служив у Держ. канцелярії Держ. ради: пом. статс-секретаря деп. законів, в. о. статс-секретаря деп. цив. і духовних справ, пом. держ. секретаря. Водночас з кін. 50-х pp. — експерт Особливої комісії з підготовки суд. реформи. У 1847 і 1858 перебував у закорд. відрядженні, вивчав системи правосуддя Франції, Італії та Швейцарії. Брав участь у підготовці проекту Статуту крим. судочинства, внесеного 1861 на розгляд Держ. ради. Один з активних розробників Положення про селян, що виходять з кріпосної залежності 1861. Був прихильником і одним з осн. творців суд. реформи в Росії 1864. Входив до складу Особливої комісії з підготовки законод. пропозицій щодо суд. реформи, яка була утв. при Держ. канцелярії (1861) і працювала над проектом «Основних положень перетворення судової частини в Росії» та Судовими статутами, затв. 1864. Вважав за необхідне відокремити суд. владу від виконавчої. Наполягав на створенні спец, органів суду для операт. розгляду незначних цив. спорів та дрібних правопорушень. Обстоював систему мирової юстиції, в якій вбачав запоруку успіху суд. реформи. Сприяв запровадженню у рос. судоустрій суду присяжних та інституту присяжних повірених, утвердженню принципів гласності, безпосередності, змагальності суд. процесу. 1865 затверджений на посаді статс-секретаря деп. законів Держ. ради. 1869 призначений сенатором. Був почес. членом Харків, ун-ту, Моск. юрид. т-ва, почес. мировим суддею Куп'янського округу Харків, губ. У 1869 юрид. ф-т Харків, ун-ту заснував щорічну премію С. І. Зарудного за кращі наук, праці в галузі юриспруденції, після 1884 — в галузі крим. права.

Зарудний С.І. - leksika.com.ua

3. — автор багатьох праць з питань судоустрою, цив. судочинства та цив. права. Він упорядкував 74 томи докум. матеріалів з питань суд. реформи під заг. назвою «Справа про перетворення судової частини в Росії». 3. належить авторство коментаря до офіц. тексту 1-го видання «Судові статути 20 листопада 1864 року з викладом міркувань, на яких вони засновані» (1866). Сучасники і біографи 3. називали його «світилом нашого судового світу», «корифеєм судової реформи», «батьком» і «душею» справи укладення судових статутів.

Літ.: Джаншиев Г. А. С. И. Зарудный и судеб, реформа.М., 1889; Його ж. Корифей судеб, реформы. С. И. За-рудный. В кн.: Джаншиев Г. Из эпохи великих реформ.М., 1894; Кони А. Ф. Сергей Иванович Зарудный. В кн.:Гл. деятели и предшественники судеб, реформы. СПб.,1904; Його ж. Отцы и дети судеб, реформы. М., 1914;Коротких М. Г. Деятель судеб, реформы в России С. И.Зарудный (1821 — 1887). «Изв. вузов. Правоведение»,1986, № 6.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази