Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПТОВИЙ РИНОК
   

ОПТОВИЙ РИНОК

- сфера сусп. відносин щодо постачання та обігу товарів, продукції, енергетичних та ін. ресурсів у процесі здійснення підприєм. та ін. діяльності в обсягах, не призначених для кінцевого споживання. Включає у себе комплекс прав., орг., управлін., екон. та ін. засобів, спрямованих на належ, стан екон. обороту товарів і грошей, переходу матеріальних благ від одних учасників ринку до ін. Залежно від виду продукції розрізняють О. р. сільськогосподарський, непродовольчої продукції, електроенергії та ін. Учасниками О. р. є суб'єкти підприємництва (виробники продукції, постачальники, торг, організації, ринки та ін.), які здійснюють підприєм. діяльність у сфері опт. торгівлі, в-ва й обігу товарів, продукції та енергет. ресурсів. Учасником О. р. є також д-ва в особі її органів, що виступає або як власник відповід. підприємств у цив.-прав, відносинах, або як наділений держ.-владними повноваженнями орган держ. влади та управління. Д-ва та її органи діють у межах та в порядку, визначених зак-вом. В Україні до осн. нормат. актів, що регулюють О. р., належать Цив. кодекс, Закони «Про власність», «Про підприємництво», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про товарну біржу» (всі — 1991). Безпосеред. вплив на формування О. р. має зак-во про оподаткування та ін. У сфері О. р. діють підзаконні нормативні акти: Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків (затв. КМ України 30.УІІІ 1995); постанови КМ України «Про заходи щодо створення оптово-продовольчих ринків, організації закупівель сільськогосподарської продукції в господарствах приватного сектора, реформування системи споживчої кооперації» від 19.ІІ 1997 і «Про оптові продовольчі ринки» від 9.V1 1999 та ін.

О. А. Поліводський.

 

Схожі за змістом слова та фрази