Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ
   

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ

— форма самоорганізації етн. груп для збереження та розвитку їх самобут. культури і забезпечення відповід. прав. На відміну від національно-територіальної автономії Н.-к. а. встановлюється не на певній території компактного проживання етн. групи, а як екстериторіальна форма, пов'язана з дисперсним розселенням етн. масиву. Н.-к. а. реалізується через такі орг. форми, як етнокультурні т-ва, центри, земляцтва, громад.

ради та об'єднання. У Бельгії Н.-к. а. здійснюється через особливі співтовариства (фламандські, валлонські, німецькі), які є суб'єктами місц. федерації. У Фінляндії, де проживає частина шведів, утв. Швед. нар. асамблею (75 членів), у Норвегії — саамський парламент (25 членів). Ради різних національних меншин існують при уряді Австрії, Угорщини. В деяких країнах запроваджено фіксовані норми представництва малих розрізнених етн. груп у парламенті. Відтак Н.-к. а. може включати, крім питань культури, реалізацію владних функцій: участь представників меншин у діяльності центр, органів д-ви. У дем. поліетн. д-вах Н.-к. а. набуває легітимності та законод. закріплення. Так, у Рос. Федерації прийнято закон «Про національно-культурну автономію» (1996). Питання реалізації Н.-к. а. в Україні регулюються Конституцією, Законом «Про національні меншини в Україні» (1992). У ст. 6 цього Закону закріплено положення про те, що д-ва гарантує всім нац. меншинам права на Н.-к. а.: користування і навчання рід. мовою чи вивчення рід. мови в держ. навч. закладах або через національно-культурні товариства, розвиток нац. культур, традицій, використання нац. символіки, відзначення нац. свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у л-рі, мист-ві, ЗМІ, створення нац. культурних і навч. закладів та будь-яку ін. діяльність, що н е суперечить чинному зак-ву. Пам'ятки історії та культури нац. меншин на тер. України охороняються законом. В Україні діє понад 450 громад, об'єднань етнокультур, характеру.

Літ.: Етнонац. розвиток України: терміни, визначення, персонали. К., 1993; Етн. меншини Сх. та Центр. Європи. К., 1994; Укр. нація і етн. меншини: перспективи інтеграції у громадян, сусп-во та майбутнє Сх. Європи. К., 1994; Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996.

І. О. Кресіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази