Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕТРИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
   

МЕТРИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Литовська метрика — архів держ. канцелярії Великого князівства Литовського. Містить док-ти 14—18 ст., переважно в копіях, зведених у книги (понад 550). Книги, залежно від змісту, діляться на посольські, данин, записів, судних справ, публічних справ, оренд. їхні назви не завжди відповідають характеру записаних до них док-тів.

До М. В. к. Л. заносилися устави волостям, док-ти на заставу госп. маєтків, відкуп мит та ін. держ. доходних статей, ухвали сеймів, конфедерацій, інструкції послам, листування і договори з іноз. д-вами, суд. справи тощо. Зокрема, вписано текст акта про Люблінську унію 1569, підтвердження магдебурзького права Києву, Львову, Кременцю. Док-ти Лит. метрики 15—16ст. складено старо-укр. і старобілорус. мовами, 17—18 ст. — переважно польс. мовою з великою домішкою лат. і нім. слів або цілих речень. М. В. к. Л. — важливе джерело з історії Литви, України та Білорусі. Спочатку вона зберігалася у Литві (м. Троки, потім Вільнюс), тепер — у Росії (Москва, Російський державний архів давніх актів). Матеріали М. В. к. Л. опубліковано частково в «Актах Южной и Западной России».

Метрика Великого князівства Литовського - leksika.com.ua

Літ.: Леонтович Ф. И. Акты Лит. метрики, т. І. Варшава, 1896; Довнар-Запольский М. В. Акты Лит.-Русского гос-ва, т. 1-2. М., 1897-99; Бережков Н. Г. Лит. метрика как истор. источник, ч. 1. М.-Ленинград, 1946.

О. І. Божко.

 

Схожі за змістом слова та фрази