Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коме-комун arrow КОМУНІСТИЧНІ ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ
   

КОМУНІСТИЧНІ ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

— сукупність матеріальних суспільно-виробничих (економічних) відносин в процесі суспільного виробництва і руху суспільного продукту від виробництва до споживання в умовах комуністичного способу виробництва. Комуністичні виробничі відносин є найвищим типом виробничих відносин, що принципово відрізняються від виробничих відносин усіх класово антагоністичних способів виробн.пануванням сусп. власності на засоби виробн. і відсутністю експлуатації людини людиною. К. в. в. мають властиві їм закономірності виникнення й розвитку. Вони не формуються стихійно в надрах попереднього способу виробн., а виникають у результаті соціалістичної революції, диктатури пролетаріату, докорінних економічних перетворень. Суперечності, що виникають між продуктивними силами і К. в. в., не є антагоністичними, оскільки в умовах комуністич. формації немає експлуататорських класів, і розв'язання суперечностей відбувається не внаслідок ліквідації існуючих виробничих відносин, а шляхом дальшого розвитку і вдосконалення їх в інтересах усього суспільства. К. в. в. відповідно до фаз розвитку комуністичної формації поділяються на соціалістичні і комуністичні. Виробничі відносини першої фази комунізму характеризуються наявністю двох форм сусп. власності на засоби виробн.— державної (загальнонародної) власності та колгоспно-кооперативної власності. Дальше вдосконалення соціалістичних виробничих відносин приводить до поступового переростання їх у К. в. в. Екон. передумовою цього переростання є побудова матеріально-технічної бази комунізму на основі органічного з'єднання досягнень науково-технічної революції з перевагами нового сусп. ладу. Зростання масштабів продуктивних сил та підвищення рівня усуспільнення їх разом з піднесенням заг.-осв. і профес. рівня працівників надаватимуть виробничим відносинам ряду ознак і властивостей, притаманних вищій фазі комунізму (див. Розвинуте соціалістичне суспільство, Комунізм). К. в. в. базуватимуться на єдиній комуністичній власності. Праця з засобу до життя перетвориться на першу життєву потребу, творчий зміст життя. Відносини розподілу характеризуватимуться розподілом не за кількістю й якістю праці, а за потребами.

М. С. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази