Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МИР ИСКУССТВА
   

МИР ИСКУССТВА

— рос. художнє об'єднання. Сформувалося наприкінці 90-х pp. 19 ст. (офіційно — в 1900) в Петербурзі на основі гуртка молодих художників та любителів мистецтва на чолі з О. Бенуа та С. Дягілевим. Як виставочний союз під егідою журн. "Мир искусства" в первісному вигляді існувало до 1904; в розширеному складі — в 1910— 24. Ідейним центром об'єднання був журнал "М. и." (1898—1904), який пропагував естетику символізму, зарубіжне мист. стилю модерн; велику увагу приділяв рос. мист. 18 — поч. 19 ст., а також нар. декоративно-ужитковому мистецтву. В літ. частині журналу вміщувалися релігійно-філос. твори Д. Мережковського, 3. Гіппіус, Л. Шестова, В. Брюсова, А. Белого та ін. Діяльність журн. і об'єднання "М. и." відзначалася значними суперечностями. Протиставляючи бурж. дійсності принцип "вільного" мистецтва, покликаного надати життю справжнього духовного змісту, теоретики "М. и." водночас відкидали традиції рос. революційно-демократичної естетики. Однак учасники виставок "М. и." виступали з реалістич. творами, а в роки революції 1905—07 створювали зразки антицаристської політ. сатири. Крім основного ядра (Є. Лансере, Г. Остроумова-Лебедєва, К. Сомов), серед якого були й прихильники неокласицизму (Л. Бакст, М. Добужинський, В. Серов), до <М. и." входило багато петерб. і моск. живописців і графіків (І. Білібін, О. Головін, І. Грабар, К. Коровін, Б. Кустодієв, Д. Митрохін, М. Реріх, В. Серов, С. Чехонін та ін.). У виставках "М. и." брали участь також М. Врубель, І. Левітан, М. Нестеров, з укр. майстрів — Г. Нарбут.

Літ.: Гусарова А. П. "Мир искусства". Л., 1972; Лапшина №. "Мир искусства". М., 1977.