Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ
   

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ

- група геофізичних методів дослідження земної кори і розвідки родовищ корисних копалин, що базуються на вивченні характеру поширення в Землі природних і штучно створюваних електромагнітних полів. Залежно від природи електр. струму, який створює поле, Е. м. р. поділяють на дві групи - методи постійного струму і методи змінного струму. До методів постійного струму, за допомогою яких вивчають природні, самоплинно виникаючі в гірських породах, та штучно створювані поля постійного "струму, належать методи: природного поля, вертикального електр. зондування, електр. профілювання, зарядженого тіла, ліній рівних потенціалів, відношення градієнтів потенціалів, електр. кореляції, занурених електродів, спричиненої поляризації. Методами постійного струму визначають різниці потенціалів між точками земної поверхні та гаданий питомий опір гірських порід. До методів змінного струму належать магнітотелуричні методи (за їх допомогою вивчають природні змінні поля, зумовлені різними явищами і процесами в іоносфері й магнітосфері Землі) і методи, за допомогою яких вивчають штучні змінні електромагнітні поля Землі: незаземленої петлі, зондування становленням поля, частотних зондувань, дипольного індуктивного профілювання, радіохвильового зондування, радіокомпораційний, індукції, радіохвильового просвічування. Методами змінного струму вимірюють вектори напруженості поля, а також зсув фаз між ними. В останні роки в СРСР успішно розвиваються аероелектромагнітні та кінематичні Е. м. р., які застосовують при вивченні штучних полів змінного струму. Див. також Геофізичні методи розвідки.

Літ.: Головцин В. М., Скопиченко М. Ф. Електрична розвідка корисних копалин, ч. 1. К., 1961; Заборовский А. И. Электроразведка. М., 1963; Хмелевской В. К. Основной курс электроразведки, ч. 1 - 3. М., 1970- 75

М. Ф. Скопиченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази