Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
   

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

— процесуальна дія, акт компет. органу, з якого починається офіц. розслідування кримінальної справи; перша обов'язкова стадія кримінального процесу. За наявності закон, приводів і підстав прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані винести постанову про П. к. с, вказавши приводи та підстави для порушення справи, статтю крим. закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування. Приводами до П. к. с. є: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посад, осіб, представників влади, громадськості або окр. гр-н; повідомлення представників влади, громадськості або окр. гр-н, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину; явка з повинною; повідомлення у пресі; безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. Справа може бути порушена тільки у випадках, коли є достатні дані, що вказують на наявність ознак злочину (ст. 94 КПК України).

Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих гр-н про злочин можуть бути усними або письмовими. Заявник попереджується про відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається у протоколі або відбирається від нього відповідна підписка. Повідомлення підприємств, установ, організацій і посад, осіб повинні бути викладені в письм. формі. Повідомлення представників влади, громадськості або окр. гр-н, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, можуть бути усними або письмовими (ст. 95 КПК). У разі явки з повинною встановлюється особа того, хто з'явився, та складається протокол (ст. 96). Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в т. ч. у справах, які не підлягають їх віданню. За заявою або повідомленням про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані не пізніше 3-денного строку прийняти одне з таких рішень: порушити крим. справу; відмовити в П. к. с; направити заяву або повідомлення за належністю.

Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його. За наявності підстав, що свідчать про реальну загрозу життю і здоров'ю особи, яка повідомила про злочин, вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або ін. протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника.

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше 10 днів шляхом відібрання пояснень від окр. гр-н чи посад, осіб або витребування необхід. док-тів. Заява або повідомлення про злочини до П. к. с. можуть бути перевірені шляхом проведення операт.-розшук, дій. Проведення визначених у законод. актах України окр. операт.-розшук. заходів відбувається з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного операт. підрозділу або його заступника. Виноситься постанова судді про надання такого дозволу. На неї може бути принесено апеляцію з додержанням порядку і у випадках, передбачених статтями 177, 178 і 190 КПК (ст. 97). Якщо на момент П. к. с. встановлено особу, котра вчинила злочин, крим.справу повинно бути порушено щодо цієї особи. Справи про злочини приват. обвинувачення (ч. 1 ст. 27) порушуються суддею за скаргою потерпілого. Ці справи за відсутності скарги потерпілого можуть бути порушені прокурором, якщо справа має особливе громад, значення, а також у виняткових випадках, коли потерпілий через свій безпорад. стан залежить від обвинуваченого чи з ін. причин не може захистити свої законні інтереси (ч. З ст. 27, ч. З ст. 98). Після П. к. с. прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання. Слідчий розпочинає досуд. слідство, а орган дізнання розпочинає дізнання. Суд справу про злочин, зазначений у ч. 1 ст. 27, призначає до розгляду (ч. 4 ст. 98). За відсутності підстав для П. к. с. прокурор, слідчий, орган дізнання або ж суддя своєю постановою відмовляють у П. к. с, про що повідомляють заінтерес. осіб, а також підприємства, установи, організації. Якщо в результаті перевірки заяви чи повідомлення, що надійшли, не встановлено підстав для П. к. с, але мат-ли перевірки містять дані про наявність у діянні особи адм. або дисциплінарного проступку чи ін. порушення громад, порядку, прокурор, слідчий, орган дізнання, суддя можуть, відмовивши в П. к. с, надіслати заяву або повідомлення на розгляд громад, орг-ції, службі в справах неповнолітніх, труд, колективу або власнику підприємства, установи, організації чи уповноваженому ним органу для вжиття відповід. заходів впливу або передати мат-ли для застосування в установленому порядку заходів адм. стягнення (ст. 99). Постанову слідчого і органу дізнання про відмову в П. к. с. може бути оскаржено відповідному прокуророві, а якщо таку постанову винесено прокурором — вищестоящому прокуророві. Скарга подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником протягом семи днів від дня одержання копії постанови. Постанову прокурора, слідчого й органу дізнання про відмову в П. к. с. може бути оскаржено особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до суду. Постанову судді про відмову в П. к. с. може бути оскаржено особою, інтересів якої вона стосується, або представником протягом 7 днів від дня одержання копії постанови в апеляц. порядку (ст. 99і).

Нагляд за законністю П. к. с. здійснює прокурор (ст. 100). У разі, коли крим. справу порушено щодо певної особи, прокурор (суддя) мають право прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення досуд. розслідування чи суд. розгляду, про що виносить мотивовану постанову (ухвалу), — ст. 98і.

Літ.: Тетерин Б. С, Трошин Е. 3. Возбуждение и расследование уголов. дел. М., 1996; Зеленецкий В. С. Возбуждение уголов. дела. X., 1998; Колодяжный В. А. Возбуждение уголов. дела: проблемы теории и практики. Луганск, 1999; Крим, процес України. X., 2000.

n

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази