Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕКОМБІНАЦІЯ
   

РЕКОМБІНАЦІЯ

(від ре... і лат. combinatio — сполучання, поєднання) — перерозподіл генетичної інформації у нащадків. У широкому розумінні термін "рекомбінація" використовують для позначення процесів, що відбуваються як зі зчепленими (містяться в одній хромосомі; див. Зчеплення генів), так і з незчепленими (розташовані в різних хромосомах) генами. В основі Р. незчеплених генів лежить механізм вільного комбінування хромосом у мейозі. а Р. зчеплених генів відбувається шляхом кросинговеру (міжгенна Р.) або внаслідок конверсії генів (внутрішньогенна P.). Здатність до Р. властива всім живим організмам і вірусам. У вищих організмів Р. звичайно відбувається під час мейозу, іноді спостерігається і в мітозі; у нижчих організмів, зокрема у бактерій,— внаслідок процесів кон'югації, трансформації, трансдукції. P. у вірусів і бактеріофагів здійснюється тільки всередині клітин, в яких вони паразитують. Р.— важливе джерело комбінативної мінливості і тому є одним з факторів еволюції. Р. генетичного матеріалу в останній час почали здійснювати різними штучними засобами за допомогою методів генетичної інженерії.

Ю. М. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази