Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Є arrow ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА
   

ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА

- система ефективних заходів, спрямованих на гарантування колективної безпеки народів Європи на основі визнання територіальних і політ. реальностей, що склалися на континенті в результаті другої світової війни 1939-45. Рад. Союз у післявоєнний час не раз виступав з ініціативами щодо побудови Є. б. Він вніс відповідні пропозиції ще на Берлінській нараді міністрів закорд. справ 1954 та на Женевській нараді глав урядів 1955 (СРСР, США, Великобританії, Франції). Пропозиції щодо шляхів розв'язання проблеми Є. б. постійно вносилися в документах Політичного консультативного комітету д-в - учасниць Організації Варшавського Договору. Зокрема, 1966 ці д-ви виступили з Декларацією про зміцнення миру і безпеки в Європі. Погоджений зовнішньополіт. курс соціалістичних країн, практичне втілення положень рад. Програми миру, виробленої XXIV з'їздом КПРС, переговори на найвищому рівні між СРСР і лідерами країн капіталістичного табору протягом 1970-79 привели до позитивних наслідків на європ. континенті, сприяли утвердженню принципів мирного співіснування у відносинах д-в протилежних сусп. систем. Вагомими елементами стабільності в Європі, розрядки на континенті стали Радянсько-англійські документи 1975, 1977, Радянського Союзу - ФРН документи 1970- 78, Радянсько-французькі документи 1966-79. Зміцненню Є. б. сприяли договори 1970-73 ПНР, ЧССР і НДР з ФРН. Комплекс документів, укладених між соціалістичними і капіталістичними д-вами, нормалізував двосторонні відносини, підвів міжнар.-правову основу під визначення кордонів у післявоєн. Європі. Врегулювати складні питання політ. характеру була покликана Чотиристороння угода по Західному Берліну 1971. Значний вплив на процес політ. розрядки в Європі мали Радянсько-американські документи 1972-79, ліквідація фашист. режимів у Португалії і Греції (1974), Іспанії (1976-78). Вагомий внесок у Є. б. зробили Брюссельські асамблеї громад. сил за безпеку і співробітництво в Європі (1972, 1975), Всесвітній конгрес миролюбних сил 1973 в Москві, наступні регіональні та всесвітні форуми борців за мир (зокрема, Московський, 1977). Фундамент Є. б. зміцнів після успішного закінчення Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, підписання на ній Заключного акта, в основу якого значною мірою лягли положення рад. Генеральної декларації про основи Є. б. і принципи відносин між д-вами в Європі. Систему Є. б. матеріалізує розвиток зовн. екон. зв'язків СРСР та ін. соціалістичних країн з д-вами Зх. Європи. Стабільність Є. б. вимагає доповнення розрядки політичної розрядкою воєнною (див. Роззброєння). У висунутій XXV з'їздом КПРС програмі дальшої боротьби за мир і міжнар. співробітництво розроблено перспективні напрями зміцнення Є. о., що полягають у повному втіленні в життя Заключного акта загаль-ноєвроп. наради 1975, у невідкладному підписанні договору про скорочення збройних сил і озброєнь у Центр. Європі. Переговори з цієї проблеми почалися 1973 у Відні. Важливу роль у боротьбі прогресивних сил континенту за Є. б. відіграла конференція компартій Європи в Кардових Варах (1967) і Конференція комуністич-них і робітничих партій Європи 1976 в Берліні. 4.Х 1977 - 9.ІІІ 1978 в Белграді проходила зустріч представників держав - учасниць європ наради в Хельсінкі. В Підсумковому документі зустрічі було підтверджено прагнення урядів держав-учасниць виконувати всі положення Заключного акта. Перешкодою на шляху досягнення Є. б. є мілітаристські й реваншистські кола ряду капіталістичних країн, неонацистські та ін. праві орг-ції. агресивний блок НАТО. Досягнення Є. б.- одне з найголовніших напрямів зовн. політики СРСР, ін. європ. країн соціалістичної співдружності.

Літ.: Социализм и европейская безопасность М.. 1977.

А. В. Кудрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази