Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
   

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

- санкція у сімейному праві, яка застосовується до батьків у разі невиконання ними своїх обов'язків щодо дітей. П. б. п. може бути застосоване лише в суд. порядку і з підстав, визначених у ст. 164 Сімейного кодексу України. Відповідно до цієї статті мати, батько можуть бути позбавлені батьків, прав, якщо вона, він: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з ін. закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьків, піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. З підстав, зазначених у п. 2, 4 і 5 ст. 164, мати, батько можуть бути позбавлені батьків, прав лише в разі досягнення ними повноліття. П. б. п. може мати місце як за кожною із зазначених підстав окремо, так і за кількома з них. Мати, батько можуть бути позбавлені батьків, прав як щодо всіх своїх дітей, так і щодо когось одного з них. Якщо суд, розглядаючи справу про П. б. п., виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує крим. справу. Право на звернення до суду з позовом про П. б. п. мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років (ст. 165). П. б. п. тягне за собою втрату особою всіх прав, що грунтуються на спорідненості з дитиною, а також прав, пов'язаних з батьківством, зокрема, за ст. 166 втрачаються: 1) особисті немайнові права щодо дитини, при цьому особа звільняється від обов'язків щодо її виховання; 2) право бути законним представником дитини; 3) права на пільги та держ. допомогу, що надаються сім'ям з дітьми; 4) права бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 5) право на одержання у майбутньому тих майн. прав, пов'язаних з батьківством, які вона могла б мати в разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, право на спадкування). Однак П. б. п. не звільняє особу від обов'язку утримувати дитину. Крім того, дана санкція не є безповоротною. Суд може дозволити особам, позбавленим батьків, прав, побачення з дитиною.

Батьків, права можна поновити, якщо дитина не досягла повноліття, не була усиновлена і суд дійшов висновку, що цього вимагають інтереси дитини, якій не завдасть шкоди дальше виховання особою, поновленою в батьківських правах.

Після П. б. п. питання дальшого влаштування дитини вирішується судом. Переважне право перед ін. особами на передачу їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід дитини, повнолітні брати та сестри, інші родичі (ст. 167). Якщо немає можливості передати дитину бабі, дідові або ін. родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органові опіки та Піклування.

Я. М. Шевченко, П. А. Чеберяк.

 

Схожі за змістом слова та фрази