Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ
   

БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ

(від грец. - життя і - куля) — природоохоронні н.-д. установи міжнар. значення, що створюються з метою збереження у природ, стані найтиповіших природ, комплексів біосфери, здійснення фонового екол. моніторингу, вивчення навколишнього природ, середовища, його змін під впливом антропоген, факторів. Б. з. створюються на базі природ, заповідників, нац. природ, парків з включенням до їх складу територій та об'єктів природно-заповідного фонду ін. категорій, а також ін. земель. Усі Б. з. належать до всесвіт, глобальної мережі біосф. заповідників. Рішення про створення Б. з. приймаються Президентом України за поданням

М-ва охорони навколишнього природ, середовища та ядерної безпеки України. Б. з. є юрид. особою. Його діяльністю керує дирекція, очолювана директором, тут працюють спец, служби охорони. Правовий режим Б. з. визначається Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд України» (1992) та ін. актами законодавства України, положенням про відповідний заповідник. Цей режим обумовлений особливостями структури Б. з., засн. на принципі функц. зонування. Виділяються 3 зони: заповідна, буферна і зона антропоген, ландшафтів. Заповідна зона включає території, призначені для збереження і відновлення найбільш цінних природ, комплексів, генофонду тваринного і рослинного світу. її режим визначається за вимогами, встановленими для природ, заповідників. Буферна зона охоплює землі, виділені з метою запобігання негат. впливу на заповідну зону внаслідок госп. діяльності на прилеглих територіях. Порядок створення та режим буфер, зони визначаються за в имогами, встановленими для охоронних зон природних заповідників. Зона антропогенних ландшафтів — це території традиц. земле-, лісо- і природокористування, місць поселення, рекреації та інших видів госп. діяльності.

У межах Б. з. можуть виділятися також зони регульованого заповід. режиму. До них входять регіон.-ландшафтні парки, заказники і заповідні урочища з дотриманням вимог щодо їх охорони згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази