Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кнос-кое arrow КОД
   

КОД

(франц. code, від лат. codex — книжка) — система умовних знаків (символів) для відображення інформації. Скінченна послідовність кодових символів наз. кодовим словом. Як правило, кодування інформації здійснюється у вигляді слів деякого скінченного алфавіту (цифр, літер, спец. знаків). Залежно від довжини кодового слова розрізняють К. рівномірні — при однаковій довжині слів і нерівномірні — при змінній (див. Код телеграфний). Число кодових символів алфавіту наз. основою К. Розрізняють К. і за способом побудови (позиційні і непозиційні). В ЦОМ найчастіше застосовують К. двійкові позиційні і К., які зводяться до них. Недвійкові К. дають можливість економніше будувати повідомлення, але вимагають побудови додаткових елементів, що дозволяють надійніше зберігати й обробляти інформацію, представлену числом станів, більшим за два. Для спрощення алгоритмів виконання арифметичних операцій у ЦОМ застосовують прямий, обернений і додатковий К. Прямий К. звичайно використовують при зберіганні чисел в запам'ятовувальному пристрої ЦОМ, обернений і додатковий — при виконанні над числами арифметичних та ін. операцій. Фіз. форма К. в ЦОМ залежить від характеру використовуваних носіїв інформації. Так, на перфокартах це поєднання пробитих і не пробитих ділянок, на магнітних стрічках — вибіркове намагнічування ділянок шару тощо.

Велику увагу приділяють розробці К., що забезпечують найзручніше відображення інформації в ЦОМ і дозволяють досягати граничних значень швидкості і вірогідності при її передаванні. При передавай ні повідомлень по каналах зв'язку особливо важливим є забезпечення завадостійкості. Для підвищення її будують коректуючі коди. К. за стосовують для відображення інформації в телемеханіці, системах зв'язку, обчислювальній техніці й автоматичному керуванні. Загальні способи кодування повідомлень і К. вивчає кодування теорія. Для прихованого передавання таємних відомостей військ, характеру застосовують код військовий. Існують астр. К., форми якого встановлюються Міжнародним астрономічним союзом, КОСПАРом та ін. міжнар. наук. орг-ціями, інформаційно-бібліографічний та ін. Своєрідне кодування при передаванні спадкових властивостей в живих організмах здійснюється за допомогою генетичного коду.

О.В. Андрєєва.