Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИФРОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
   

ЦИФРОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

- вид електрон, підпису, отриманого за результатом криптогр. перетворення набору електрон, даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Є зашифрованим ідентифікатором особи, що передає інформацію фін., банк., юрид. та ін. характеру або певні док-ти за допомогою комп'ютер, мережі (див. Шифр). Слугує важливим елементом захисту від підробки електронних грошей і широко використовується в електронному документообігу, розрахунково-платіжних та ін. відносинах з використанням сучас. систем електрон, зв'язку. Призначений для забезпечення діяльності фіз. та юрид. осіб, яка здійснюється з використанням електрон, док-тів, застосовується в електрон, документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електрон, формі. Накладається за допомогою спец, засобу — особистого ключа, який є відповід. параметром криптогр. алгоритму, доступного тільки певному підписувачу. Перевіряється за допомогою відкритого ключа, що доступний суб'єктам відносин у сфері електрон, документообігу. Використання Ц. е. п. не змінює порядку підписання договорів та ін. док-тів, встановленого законом для вчинення правочинів у письм. формі. Нотаріальні дії із засвідчення справжності Ц. е. п. на електрон, док-тах вчиняються відповідно до порядку, передбаченого зак-вом про нотаріат. Прав, статус Ц. е. п., умови та порядок його використання визначаються Законами України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» (обидва — 2003), нормат.-прав. актами Уряду України та НБУ. Згідно з цими актами Ц. е. п. прирівнюється до власноручного підпису (печатки) в разі, якщо: його підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення Ц. е. п.; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті. Ц. е. п. не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електрон, форму або не грунтується на посиленому сертифікаті ключа. Органи держ. влади, місц. самоврядування, підприємства, установи та організації держ. форми власності для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише посилений сертифікат ключа. Ін. юрид. та фіз. особи можуть на договір, засадах засвідчувати чинність відкритого ключа сертифікатом ключа, сформованим центром сертифікації ключів, а також використовувати Ц. е. п. без такого сертифіката. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам, користувачам і третім особам, які користуються Ц. е. п. без сертифіката ключа, визначається суб'єктами прав, відносин у сфері цих послуг на договір, засадах. Захист прав споживачів послуг Ц. е. п., а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються зак-вом про захист прав споживачів.

Якщо відповідно до зак-ва необхідне засвідчення дійсності підпису на док-тах та відповідності копій док-тів оригіналам печаткою, на електрон, док-т накладається ще один Ц. е. п. юрид. особи, спеціально призначений для таких цілей. Порядок застосування Ц. е. п. органами держ. влади і держ. підприємствами, установами та організаціями визначається КМ України, а в банк, діяльності — НБУ.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази