Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕЗИДІЯ ВУЦВК
   

ПРЕЗИДІЯ ВУЦВК

- вищий законод., викон. та розпорядчий орган влади УСРР у період між сесіями Всеукраїнського Нейтрального Виконавчого Комітету. Обрана останнім у складі 5 осіб (голова — Г. І. Петровський) у серед, березня 1919, хоч Конституція УСРР 1919 і не передбачала такого органу. її попередником була Президія ЦВК рад і країни. Скликала сесії ВУЦВК, вирішувала питання їх порядку денного, визначала правила роботи комісій та відділів, здійснювала добір і призначення кер. кадрів уряду і ВУЦВК тощо. У берез. 1919 вона була наділена правом на підготовку проектів законів, а вже в квітні почала видавати власні декрети. Деякі з них затверджувалися ВУЦВК, а більшість набувала чинності і без такого затвердження. З лип. 1919 до компетенції Президії було віднесено затвердження рішень Раднаркому, контроль за діяльністю уряду та окр. наркоматів, Ради роб. і сел. оборони України, Верх. рев. трибуналу, керівництво місц. органами, затвердження ревкомів, скасування їх рішень, помилування тощо. В міжсесійний період Президія зосереджувала у своїх руках повноваження найвищої представн. установи в УСРР, тобто діяла від імені ВУЦВК і навіть Всеукр. з'їзду рад. Водночас П. ВУЦВК фактично підпорядковувалася Все-рос. ЦВК і ЦК КП(б)У. В груд. 1920 за ініціативою Президії було укладено союз, договір між УСРР і РСФРР.

Упродовж 1921—23 чисельність Президії становила 25—27 осіб. Більшість док-тів нормат. і ненормат. змісту почала ухвалюватися вже не на сесіях ВУЦВК, а на засіданнях Президії, але відповідні положення формулювались від імені ВУЦВК у цілому. На поч. 1924 кількіс. список Президії досяг 33 осіб, а в трав. 1925 її статус як вищого законод., викон. і розпоряд. органу влади УСРР між сесіями ВУЦВК був закріплений у ст. 7 нової ред. Конституції УСРР. У серед. 20-х рр. П. ВУЦВК інтенсивно здійснювала кодифікац. роботу. В результаті були прийняті Цив. процес, кодекс УСРР 1924, Вет. кодекс УСРР 1925, Виправно-трудовий кодекс УСРР 1925, Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб та про акти громадян, стану 1926. В січ. 1935 П.

ВУЦВК отримала назву Президія ЦВК УСРР, а остання після прийняття Конституції УРСР 1937 — Президія Верх. Ради УРСР.

Літ.: Бабій Б. М. Укр. рад. д-ва в період відбудови нар. г-ва (1921-1925 рр.). К., 1961; Виноградская С. П., Рогожин А. И. Всеукр. Центр. Исполнительный Комитет Советов в первые годы Сов. власти (1917—1920). x., 1977; Истории гос-ва и права Укр. ССР, т. 1-2. К., 1987; Укр. парламентаризм: минуле і сучасне. К., 1999.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази