Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ
   

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ

(від лат., букв. -товариство, братство, співпраця) — 1) Принцип державного і громад, управління, згідно з яким керівництво держ. і громад, органами та організаціями здійснюється колегією — групою осіб, які мають рівні права та обов'язки або дорадчі права у розв'язанні питань, що належать до компетенції даного органу, організації. У зв'язку з цим К. буває вирішальною і дорадчою. Остання властива переважно органам держ. управління, які діють на основі єдиноначальності. Рішення колегії втілюється у життя наказом керівника органу, від якого повністю залежить вирішення цього питання. Вирішальна форма властива переважно для об'єднань громадян. Рішення пленуму, колегії, президії є обов'язковим для виб. органу громад, орг-ції. 2) Принцип цив. і крим. судочинства, за яким розгляд цив. і крим. справ провадиться колегіально. К. створює необхідні умови для всебіч., крит. і повного дослідження мат-лів справи і справедливого її вирішення, підвищує авторитет органів правосудця і прийнятих ними рішень, вироків, ухвал і постанов. Цив. і крим. справи у всіх судах першої інстанції розглядаються судом у складі трьох судців, або двох судців і трьох нар. засідателів, або суддею одноособово у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України і Цивільним процесуальним кодексом України. Розгляд цив. справ у всіх судах провадиться у складі трьох суддів або суддею одноособово. Суддя одноособово розгляцає усі цив. справи, підвідомчі суду. Справи по спорах про визначення місця проживання і відібрання дитини, встановлення батьківства, виселення у разі скасування рішення, постановленого одноособово суддею, розглядаються колегіально. Якщо в справі об'єднано позовні вимоги, частина яких підлягає колег, розгляду, вона вирішується колегіально. У зв'язку із складністю справи суд касац. або наглядової інстанції при скасуванні рішення може направити на новий розгляд у колег, складі суду також будь-яку ін. справу. Суд. колегія у цив. справах і суд. колегія у крим. справах та військ, колегія ВС України, суд. колегія у цив. справах і суд. колегія у крим. справах ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастоп. міських судів, військ, суд регіону, ВМС розглядають у межах своїх повноважень як суд першої інстанції, у касац. порядку і в зв'язку з нововиявленими обставинами справи в складі трьох судців. Суд. колегії у цив. справах, крим. справах і військ, колегія ВС України розглядають справи у порядку нагляду колегіально у складі трьох суддів. Президії обласних, Київського і Севастоп. міських судів, ВС АР Крим розглядають справи за наявної більшості членів президії. Пленум ВС України розглядає справи за наявності не менш як двох третин його складу.

Питання, пов'язані з рухом справ у суді, діями судді по підготовці справи, виконанням суд. рішень, вирішуються суддею одноособово, крім випадків, коли ці питання виникають у суд. засіданні під час розгляду справи у колегіальному складі суддів. Усі питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються суддями за більшістю голосів.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази