Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
   

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

- система цілей та засобів їх досягнення тієї чи ін. д-ви у різних сферах сусп. життя всередині країни. Визначальною при цьому є сфера економіки. Зміст і характер В. п. зумовлені інтересами населення у цілому, а також інтересами класів, верств, груп, політ, партій тощо. Здійснюється В. п. головним чином через органи д-ви, закони та ін. правові акти. Ця політика може бути прогресивною або реакційною. Вона є визначальною для зовнішньої політики д-ви, перебуваючи водночас під впливом останньої. Здійснення В. п. — суверенне право д-ви.

В Україні правові засади В. п. закріплені в Конституції. Відповідно до ст. З Осн. Закону права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності д-ви. В. п. України, крім того, має на меті розвиток і зміцнення дем., соціальної і правової д-ви (Преамбула). Визначення принципових засад В. п. віднесено до повноважень ВР України (ст. 85). Президент України здійснює керівництво внутр. політ, діяльністю д-ви, є гарантом держ. суверенітету, тер. цілісності України, дотримання її Конституції, прав і свобод людини та гр-нина. Він звертається з посланням до народу та із щоріч. і позачерг. посланнями до ВР України про внутр. і зовн. становище України (ст. 106). КМ України забезпечує здійснення В. п. д-ви, виконання Конституції і законів України та актів Президента України з відповідних питань (ст. 1 16).

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази