Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОБІЛІЗАЦІЯ
   

МОБІЛІЗАЦІЯ

(франц. mobilisation, від лат. mobilis — рухомий) — комплекс орг.-правових заходів, які здійснюються у д-ві з метою плано-мір. переведення органів держ. влади, ін. держ. органів, органів місц. самоврядування, органів і сил цив. оборони, галузей нац. економіки, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а збройних сил та ін. військ, формувань — на організацію і штати воєн. часу. В Україні регулюється Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1993, в ред. 1999). Відповідно до нього М. може бути заг. або частковою та проводитися відкрито чи приховано. Загальна М. проводиться одночасно на всій тер. країни та стосується усіх держ. інститутів, галузей нац. економіки, підприємств, установ і організацій. Часткова М. може проводитися в окр. місцевостях д-ви, а також стосуватися деякої частини ЗС, ін. військ, формувань і окр. галузей нац. економіки. Рішення про проведення відкритої М. має бути негайно оголошене через ЗМІ, а прихован ої — повідомлене по закритих каналах зв'язку керівництву РМ АР Крим, міністерств та ін. центр, і місц. органів влади. З метою ліквідації наслідків стих.

лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова М. 3 моменту оголошення М. (крім цільової) чи введення воєн, стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування органів держ. влади та ін. органів, на які поширюється комплекс мобілізац. заходів.

Принципи М. збігаються з принципами мобілізаційної підготовки. Зміст М. становлять: переведення органів держ. влади, ін. держ. органів, органів місц. самоврядування, галузей нац. економіки і регіонів, підприємств, установ і організацій на роботу в умовах особливого періоду; переведення ЗС та ін. військ, формувань на організацію і штати воєн, часу; переведення органів і сил Цив. оборони з мирного на воєн, стан; підготовка і переведення ЗМІ на роботу в умовах М. та в особливий період. Президент України відповідно до Конституції надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військ, службу в разі М. та у воєн, час гр-нам або окр. категоріям гр-н; приймає рішення про заг. або часткову М. та демобілізацію, про введення воєн, стану в Україні або в окр. місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки для держ. незалежності України; відповідними актами встановлює режим роботи органів держ. влади, ін. держ. органів в умовах М. та у воєн. час. КМ України під час оголошення М. контролює у межах своїх повноважень здійснення мобілізац. заходів.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази