Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow восх-вят arrow ВУЛЬГАРНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
   

ВУЛЬГАРНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

- система антинаукових бурж. економічних теорій і концепцій, спрямованих на апологетику капіталізму та затушовування корінних суперечностей його. В. п. е. в 30-х рр. 19 ст. прийшла на зміну класичній буржуазній політичній економії. Засновники її: Ж.-Б. Сей (Франція), Т.-Р. Мальту с (Великобританія). У 30-70-і рр. 19 ст. її представниками були: Дж.-С. Мілль, Дж.-Р. Мак-Куллох, Н. Сеніор (Великобританія), Ф. Бастіа, Г.-Ч. Кері (США). У 70-х рр. 19 ст.- 20-х рр, 20 ст.- К. Бюхер, Г. Шмоллер (Нова історична школа), К. Мен-гер, Ф. Візер, О. Бем-Баверк (Австрійська школа), А. Мар-шалл, Дж.-Б. Кларк. Осн. спрямованість В. п. е. в першій половині 19 ст. становить боротьба проти класичної школи, ревізія трудової теорії вартості, у другій половині 19 ст. головне ідеологічне вістря її направлене проти марксизму. В епоху імперіалізму і загальної кризи капіталізму ще більше посилюється вульгарний характер бурж. політекономічних теорій, розгортається криза самої В. п. е., яка змушена відмовитись від свого основоположного принципу "вічності капіталізму". В сучас. В.п. е. можна виділити три осн. напрями: "неокласичний", кейнсіанство та інституційно-соціологічний [М. Фрідман, Л. Мізес, А. Хансен, Є. Домар, П. Семюелсон, Дж. Телбрейт, У. Ростоу (США), Р. Харрод (Великобританія)]. Між ними існують суперечності і разом з тим посилюється тенденція до їх зближення на грунті захисту державно-монополістичного капіталізму. Представники цих напрямів, особливо останнього, проголошують концепції "трансформації капіталізму", виступають з георіями "планового (регульованого) капіталізму", "загального добробуту держави", "мішаної економіки", "індустріального суспільства", "постіндустріального суспільства" та ін. Апологетичний характер цих теорій та крах практичних рекомендацій бурж. ідеологів щодо методів держ.-монополістичного регулювання економіки свідчить про поглиблення кризи сучас. бурж. політ. економії.

Л. Я. Корнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази