Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСАДОВА ОСОБА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   

ПОСАДОВА ОСОБА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

- особа, яка працює в органі місцевого самоврядування, має відповідні посад, повноваження щодо здійснення орг.-розпорядчих і консульт.-дорадчих функцій та отримує зарплату за рахунок місц. бюджету. Посадами в органах місц. самоврядування є: виб. посади, на які особи обираються тер. громадою (сільс., селищні, міські голови); виб. посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою (голови та заст. голови районної, районної у місті, обл. ради тощо); посади, на які особи призначаються сільс., селищ., міським головою, головою районної, районної у місті, облас. ради на конкурс, основі чи за ін. процедурою, передбаченою зак-вом України [керівник секретаріату (керуючий справами) районної, обл. ради, керуючий справами викон. апарату обласних і районних рад|. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і профес. підготовку, володіють держ. мовою в обсягах, достатніх для виконання служб, обов'язків. П. о. м. с. має право: на поважання особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і гр-н; на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи; на просування по службі відповідно до профес. освіти, результатів роботи й атестації; на безпечні та необхідні для високопродуктив. роботи умови праці; на соціальний і прав, захист; отримувати в порядку, встановленому зак-вом, від відповід. органів держ. влади, органів влади АР Крим та органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окр. осіб мат-ли та інформацію, необхідні для виконання своїх служб.

обов'язків; у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо мат-лів своєї особової справи та ознайомлюватися з ін. док-тами, що стосуються проходження нею служби в органах місц. самоврядування, отримувати від керівників органу місц. самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; вимагати проведення служб, розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї; захищати свої законні права та інтереси в органах держ. влади, органах влади АР Крим, органах місц. самоврядування та в суд. порядку. Гр-ни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місц. самоврядування, складають присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». П. о. м. с. підписує текст присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання присяги робиться запис у трудовій книжці. Відмова П. о. м. с. від складання присяги тягне за собою припинення служби в органах місц. самоврядування. Загальні засади діяльності П. о. м. с, їх прав, статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місц. самоврядування визначаються Конституцією України, Законами «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів» (1994), «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998), «Про службу в органах місцевого Самоврядування» (2001) та ін.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази